fbpx Vil gi mer og bedre palliativ behandling Hopp til hovedinnhold

Vil gi mer og bedre palliativ behandling

Bent Høie og Stein Kaasa

Et regjeringsoppnevnt utvalg vil styrke palliativ behandling til alle grupper som har behov for det.

Helseministeren Bent Høie fikk i dag NOU-en «På liv og død» av utvalgsleder Stein Kaasa.

– Så hvis det var noen som lurte på hva som skulte seg bak luke 20 i kalenderen, så var det altså en NOU om palliasjon, sa Bent Høie på pressekonferansen, selv om han ikke har hatt mulighet til å få lest NOU-en.

– Men fra det som er blitt sagt, er jeg glad for at alle tiltakene tar utgangspunkt i pasienten og bygger videre på regjeringens mål om å skape pasientens helsetjeneste, sier Høie til Sykepleien.

Han er også fornøyd med at regjeringens pakkeforløp-tankegang er bygd inn i utvalgets forslag. Utvalget mener det er behov for å styrke det palliative tilbudet og øke kompetansen i helse- og omsorgstjenesten.

Barnepalliasjon

At barnepalliasjon har fått større oppmerksomhet er helseministeren fornøyd med.

– Hva tenker du om forslaget om å opprette egne hospicesykehus for barn, som flertallet ikke går inn for?

– Dette går inn på en kjent uenighet som vi helt sikkert vil få mange innspill på, sier han.

– Hva mener du personlig?

– Jeg vil ikke kommentere noen av de foreslåtte tiltakene før jeg har lest NOU-en og den har vært ute på høring, sier han.

Les også:  – Vi kunne gjort mer for barna som skal dø

Les også:  – Ingen sykehus har kommet i gang med barnepalliative team

Fått gjennomslag

Natasha Pedersen i Foreningen for barnepalliasjon (FFB) har også deltatt i arbeidsgruppen.

– Vi har fått gjennomslag for viktige områder. Jeg er særlig glad for at det opprettes et eget kvalitetsregister for barn og at barns rettigheter foreslås styrket, sier ledere for FFB, Natasha Pedersen i en pressemelding.

Men for Pedersen er det ett område som skuffer:

– Jeg har ikke fått støtte for mitt forslag om å etablere barnehospice i Norge, sier hun.

Hun mener barnehospice bør inngå som en naturlig organisatorisk modell og som en del av totalløsningen innen barnepalliasjon, sier Pedersen i en pressemelding.

Hennes forslag fikk dissens i NOU-en.

– Jeg er skuffet over at dissensen kun støttes av utvalgsmedlem Astrid Rønsen, sier Pedersen.

Palliasjon er mer enn kreft

Kreft har vært den diagnosegruppen som til nå har fått mest ressurser når det gjelder palliasjon. Ifølge utvalgsleder Stein Kaasa vil kreft fortsatt være en stor gruppe, men palliasjon skal nå bli løsrevet fra diagnose.

– Et overordnet tema i rapporten er at vi må se hele mennesket. Helse- og omsorgstjenesten må ta utgangspunkt i pasientens ønsker og behov og involvere den enkelte i utformingen av tilbudet. Dette gjelder uavhengig av diagnose og sykdom. Pasienter og pårørende må få en helhetlig oppfølging som ivaretar deres fysiske, psykiske, sosiale og åndelige behov, sa Stein Kaasa på pressekonferansen.

Sentrale anbefalinger i rapporten:

  • Helse- og omsorgstjenesten må legge til rette for at de som ønsker det, kan være mest mulig hjemme den siste tiden og dø hjemme dersom de ønsker det.
  • Tydeliggjøre kommunens ansvar for palliativ behandling i helse- og omsorgstjenesteloven
  • Etablere kommunale palliative sentre i større kommuner og som interkommunale løsninger i mindre kommuner.
  • Etablere barnepalliative sentre ved sykehus i Norge
  • Utarbeide kvalitetsindikatorer for palliasjon
  • Etablere palliativ medisin som egen påbyggingsspesialitet
  • Utvide videreutdanning i palliasjon på masternivå
  • Utvikle en nasjonal metodikk for forhåndssamtaler. Forhåndssamtalene skal være en obligatorisk del av pasientforløpet.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse