fbpx 17 millioner kroner i erstatning til pasienter som har blitt behandlet feil sted på kroppen Hopp til hovedinnhold

17 millioner kroner i erstatning til pasienter som har blitt behandlet feil sted på kroppen

Sykepleiere og leger som er på en operasjonsstue og klargjør en pasient til narkose.

Norsk pasientskadeerstatning (NPE) har gitt medhold i 48 saker siden 2012 til i dag, der pasienten har blitt behandlet feil sted på kroppen.

Totalt har NPE utbetalt 17 millioner kroner i erstatning til de 48 pasienter som har blitt behandlet feil sted på kroppen og har klaget til NPE.

Flest saker innen ortopedi

I sakene er det alt fra feil tann som er trukket, til at man har forvekslet hvilket øye, kne, ankel osv som skulle opereres, skriver NPE i en pressemelding.

Over halvparten av disse sakene (27 saker) gjelder ortopedi. 14 av disse sakene gjelder operasjon av ryggen, der man har enten gått inn på feil side eller har operert på feil nivå.

Når sakene fordeles på fylker, er det i Rogaland at det er flest saker som har fått medhold, Oslo på andreplass og Troms med på en tredjeplass.

Mange ulike plager og reoperasjon

For disse 48 pasientene er en slik feil alvorlig. De fleste må reopereres, de trenger mer behandling og får et forlenget sykdomsforløp fordi feilen ble gjort. De opplever smerter, lammelse, nedsatt bevegelighet og infeksjoner. Noen får fjernet en kroppsdel det ikke var nødvendig å fjerne.

For mange er det også en psykisk belastning å måtte gjennomføre mer behandling og ny operasjon, i tillegg til de fysiske plagene.

Feilene kunne vært unngått

I disse 48 sakene mener NPE at det vært en feilbehandling. Det betyr at vi mener at feilene kunne vært unngått. Det er viktig at helsetjenesten ser på NPE sine saker og lærer av dem, slik at man unngår at slike feil skjer igjen.

0 Kommentarer

Annonse
Annonse