fbpx 45 sykepleiere fikk utbetalt 18 millioner kroner for yrkesskader Hopp til hovedinnhold

45 sykepleiere fikk utbetalt 18 millioner kroner for yrkesskader

Sykepleiere som ble skadet eller syke av jobben, fikk utbetalt 18 millioner kroner i fjor.

I 2017 hadde Yrkesskadegruppen 203 saker til behandling. Det er en liten økning fra året før. Da behandlet Yrkesskadegruppen 183 saker.

18 millioner kroner utbetalt

– I hvor mange saker fikk dere medhold i 2017?

– Yrkesskade- og yrkessykdomssakene våre behandles blant annet opp mot forsikring og trygd. Hvor mange saker som ender med et positivt vedtak i Nav, har vi ikke oversikt over, det er ofte flere vedtak i hver sak, sier advokat i NSFs forhandlingsavdeling, Yvonne R. Frøen.

– Det jeg kan si, er at vi fikk utbetalinger i 45 saker i fjor, sier hun.

I de 45 sakene ble det samlet utbetalt 18,2 millioner kroner.

– Laveste utbetaling var på 1500 kroner og den høyeste utbetalingen var på 3,8 millioner kroner.

Utbetalingene inkludere utbetalinger fra Nav, forsikringsselskaper under yrkesskadeforsikringsloven og etter tariffavtalene.

Mange typer saker

– Kan du gi noen eksempler på typiske saker hvor dere har fått medhold?

– Vi har forskjellige typer saker. Mange gjelder skader på rygg, nakke, skulder eller arm. Når man flytter på tunge pasienter, skal det ikke så mye til før det kan oppstå skader, sier Frøen.

Hun sier sykepleierne også melder inn en del skader som følge av vold.

– Det kan være både fysiske skader og psykiske, for eksempel posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Slike skader meldes også til Voldsofferkontoret.

Andre ganske vanlige skader er smitte, særlig MRSA.

– I fjor vant vi frem med noen skadesaker som følge av vaksiner tatt i forbindelse med yrkesutøvelsen. Blant annet en narkolepsiskade.

Vaksineskader er i tillegg til pasientskader og meldes derfor også til Norsk pasientskadeerstatning (NPE).

– Det er heldigvis ikke så vanlig med skader etter vaksiner. Av yrkessykdommer er eksem og allergi det vanligste, sier Frøen.

Alder og alvorlighetsgrad

– Hvilke saker genererer de største og minste utbetalingene?

– Utbetalingenes størrelse avhenger av skadens alvorlighetsgrad og sykepleierens alder når hun blir skadet. De laveste utbetalingene får sykepleiere som blir lettere skadet og som blir helt friske etter en periode. Da er det ofte kun snakk om dekning av inntektstap en kortere periode og eventuell utgiftsdekning. De høyeste utbetalingene går til unge sykepleiere som blir varig skadet og faller helt eller delvis ut av jobb, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse