fbpx Forsker: Uetisk å fortsette med akupunktur på spedbarn Hopp til hovedinnhold

Forsker: Uetisk å fortsette med akupunktur på spedbarn

Fra Teknisk museum, Oslo. Akupunkturnåler.

Lege Holgeir Skjeie har selv brukt nåleakupunktur mot spedbarnskolikk. Nå viser forskningen hans at slik behandling ikke har effekt og kan påføre barna smerte.

Torsdag 24. mai forsvarer Holgeir Skjeie sin doktoravhandling om akupunkturbehandling av spedbarnskolikk ved Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo. Det har vært en lang vei fra selv å behandle spedbarnskolikk med nåler fra begynnelsen av karrieren på 1990-tallet frem til den endelige konklusjonen: Akupunkturbehandling av spedbarnskolikk bør ikke fortsette.

– Vi har for første gang vist at dette ikke har effekt. I tillegg kan det påføre smerte, og mange av barna gråter når de får nålene satt. Da er det uetisk for autorisert helsepersonell å drive med dette. Det faller mange tungt for brystet å høre, men disse barna kan ikke bestemme selv, og da må vi gjøre det som er rett, sier Skjeie til NTB.

Slutt med det

Skjeie gjennomførte først en egen studie som i 2013 ikke viste noen effekt av akupunkturbehandlingen mot spedbarnskolikk han selv hadde praktisert i over 20 år. Det overrasket ham. Han hentet inn det som fantes av rådata fra to tilsvarende studier fra Universitetet i Lund og gjennomførte en såkalt IPD-metaanalyse. Resultatet var det samme, ingen effekt av behandlingen. I tillegg gjennomførte han en feltstudie i Shanghai.

– Hos mine informanter i Shanghai har de liten erfaring med hudpenetrerende nåler på spedbarn. Det anbefales ikke, fordi det gjør vondt og fordi de har andre foretrukne metoder. Det er jo i seg selv rimelig interessant, det er tross alt akupunkturens hjemland, sier han.

– Så i sum tenker jeg, dette slutter vi med nå.

Omdiskutert

Akupunkturbehandling på små barn har vært omdiskutert, og allerede i 2012 behandlet Rådet for legeetikk spørsmålet. De konkluderte da med at det ikke var greit for leger å anbefale akupunktur på små barn, en beslutning de står fast ved i dag.

Leder i rådet, Svein Aarseth, uttrykker forståelse for at foreldre kan blir fortvilte, føle på maktesløshet og snu hver stein for å avhjelpe sitt barns plager. Samtidig understreker han at både foreldre og behandler må han barnets beste for øye når de velger og igangsetter behandling. Det må være et grunnlag for å forvente at behandlingen har effekt.

– Siden barnet selv ikke kan samtykke til behandlingen er de avhengig av omsorgspersonenes valg. Studien indikerer at akupunktur kan oppleves smertefullt for barnet, sier Aarseth.

Han henviser til Legeforeningens etiske regler der det klart fremgår at leger ikke bør bruke metoder uten dokumentert effekt.

Akupunktører snur

Akupunkturforeningen har omkring 80 medlemmer med videreutdanning i barneakupunktur, som de har ment er en svært skånsom behandlingsmetode. Nå har foreningen imidlertid kommet frem til at Skjeies funn får følger.

– Dette er en interessant og god studie som vi tar til etterretning. Akupunkturforeningen mener vi trenger flere studier på kolikk for å trekke en sikker konklusjon, men studien til Skjeie med flere gjør at vi per i dag anbefaler våre medlemmer å avstå fra å behandle kolikk med nåleakupunktur, sier nestleder Mona Solberg.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse