fbpx Pasienter møter opp med våpen på sykehus Hopp til hovedinnhold

Pasienter møter opp med våpen på sykehus

Kniver og andre håndvåpen

Pasienter som har med seg kniver, øks eller håndvåpen er ikke uvanlig syn for ansatte ved sykehuset i Østfold.

NRK skrev fredag om pasienter som tar med seg våpen inn på Sykehuset Østfold.

– Det er snakk om slagvåpen, stikkvåpen og innimellom også skytevåpen, sier Jostein Vist, som er leder for juridisk seksjon ved Sykehuset Østfold til NRK.

Ikke noe nytt

Foretakstillitsvalgt ved Sykehuset Østfold, Anita Talåsen Granli, sier til Sykepleien at pasienter med våpen er en kjent problemstilling.

– Dette er ikke en ny problemstilling. Det er noe som vi har opplevd i alle år. Det er spesielt i akuttmottak, i psykiatrien og ambulansetjenesten som vi oppdager at pasienter har med seg våpen. Da jeg selv jobbet i akuttmottak, så jeg flere pasienter med store, stygge kniver, sier hun.

– Har du følt deg truet?

– Ja, det har jeg følt på. Ikke nødvendigvis av pasienter som har våpen på seg, men gjerne de som følger dem. Pasientene som kommer til oss og ønsker å få hjelp, er ofte så skadet og redusert at det ikke er dem som er mest truende, sier Granli.

– Det er i de tilfellene hvor pasientene er bevisstløse eller så dårlige at vi er nødt til å undersøke hele pasienten, at våpen avdekkes. I andre tilfeller kan dette være vanskeligere, for helsepersonell har ikke uten videre lov til å ransake pasienter, sier hun.

Om pasienter på vanlige sengeposter har våpen, er det vanskeligere å ha oversikt over.

– Vi kan ikke ransake pasienter, så om det er et problem, er det ingen som vet, sier hun.

Trenger mer kompetanse

Granli mener at vold og trusler kan reduseres dersom det ansettes mer helsepersonell med høyskoleutdanning.

– Gjerne med videreutdanning i psykiatri eller voldsforebygging. Dersom vi hadde hatt nok kompetente og faste folk på jobb til enhver tid, kunne mange trusler eller voldssituasjoner vært forhindret gjennom forebygging. Vi kunne stoppet situasjonene før de eskalerte, sier hun.

Granli legger til at det i tillegg fordrer at det er nok personale på jobb.

– Å ha kolleger rundt seg som kan lese situasjoner og vite hva som bør gjøres for å roe ned en pasient, er viktig, sier hun.

Nulltoleranse

Granli sier at selv om antallet volds- og trusselepisoder som er rapportert, har økt, har ledelsen de siste årene satt mer fokus på dette.

– Målet for vold og trusler i sykehus er null, men det er et vanskelig mål å nå. Vi må nok leve med noe. Ikke minst på grunn av økningen i pasienter som har et rusproblem eller en psykisk sykdom. Mange i disse pasientgruppen bevæpner seg for å kunne beskytte seg mot for eksempel kriminelle som vanker i samme miljø. Når de kommer til oss er det for å få hjelp, men de er i en sårbar situasjon og kan fort oppleve noe som truende eller skremmende og ty til vold eller trusler. Men det er viktig å forberede seg på å håndtere slike situasjoner og ha et system som ivaretar ansatte når det skjer, sier hun.

Diverse kniver, øks og andre håndvåpen

Rapporteringen øker

Sykehuset har i løpet av få år doblet antall voldsregistreringer fra rett over 100 til 210 i fjor. Det ble også registrert 248 tilfeller av trusler.

– Det går mest i verbale trusler og slag og spark, sier Jostein Vist i juridisk seksjon ved Sykehuset Østfold til NRK.

Han tror noe av økningen skyldes bedre rapportering, men at en generell økning av vold og trusler i samfunnet også spiller inn.

LES:  Vold og trusler rammer hver femte sykepleier

Metalldetektorer i Bergen

Sandviken psykiatriske sykehus i Bergen satte opp metalldetektorer på alle avdelinger i 2013. Bakgrunnen var at flere pasienter hadde smuglet inn kniver uten at personalet oppdaget det.

Ved Sykehuset Østfold kan de ansatte tilkalle vektere hvis de føler seg truet, og noen bruker også voldsalarm på jobb. Vist er bekymret for utviklingen.

– Det betyr at altfor mange medarbeidere ved sykehuset opplever ubehageligheter. Noen gir også uttrykk for at det innimellom er ubehagelig å gå på jobb. Slik skal det ikke være, sier han til NRK.

Hver fjerde sykepleiere utsettes for vold og trusler

Sykepleien skrev i fjor høst om at sykepleiere er ekstra utsatt for trusler og vold. Arbeidstilsynet refset sektoren for dårlig kartlegging og for at arbeidsgivere ikke beskytter sine ansatte godt nok.

Edle Utaaker er nasjonal koordinator for Arbeidstilsynets tilsynsarbeid med vold og trusler i helse- og omsorgssektoren. Hun sa i intervjuet med Sykepleien at 200 000 av alle norske arbeidstakere har blitt utsatt for vold eller trusler. Det er sju prosent av alle arbeidstakere.

– Når vi ser på helsesektoren, er tallet høyere. Her sier 20 prosent at de har opplevd vold eller trusler, og for sykepleiere er tallet enda litt høyere: 27 prosent sier at de har opplevd vold eller trusler det siste året, sa Utaaker i intervjuet med Sykepleien.

Nå i år skal Arbeidstilsynet se nærmere på private aktører og rusomsorgen.

Arbeidsgivere må skjerpe seg

– Det er alvorlig at mange arbeidsgivere tydeligvis ikke tar dette på alvor, sa leder av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By til Sykepleien i fjor høst.

By mener det er uakseptabelt at hver fjerde sykepleier utsettes for vold eller trusler.

– Det er viktig at de som ikke har gode nok systemer, skjerper seg, sa By.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse