fbpx Kan miste autorisasjonen etter snoking Hopp til hovedinnhold

Kan miste autorisasjonen etter snoking

En sykepleier i Østfold snoket i pasientjournalen til et nært familiemedlem rundt 250 ganger i løpet av ett år. – Alvorlig, sier Helsetilsynet.

Sykepleieren har nå fått en skriftlig advarsel fra Sykehuset Østfold. Statens helsetilsyn vurderer nå om sykepleieren skal bli fratatt autorisasjonen eller få en annen form for reaksjon.

Sykepleieren har aldri hatt noen behandlingsrelasjon til familiemedlemmet. Det var pasienten selv som klagde på snokingen, etter at hun hadde vært i kontakt med Pasient- og brukerombudet i fylket.

 

Sier hun ville hjelpe

Da Helsetilsynet gikk gjennom dataloggen, fant de ut at sykepleieren hadde gjort rundt 250 urettmessige oppslag i det kvinnelige familiemedlemmets journal. I sin forklaring sier sykepleieren at pasienten hadde bedt om hjelp til å lese journalnotatene, slik at hun kunne få den hjelpen hun hadde behov for. Sykepleieren hevder videre at hun leste journalen for å forsikre seg om at noen skulle se hvor syk familiemedlemmet var, og at dette medførte at hun fikk riktig behandling.

 

Lovbrudd

Pasienten derimot, mener at sykepleierens innsyn i hennes journal er i strid både med sykehusets interne retningslinjer og regler i helsepersonelloven.

Helsetilsynet i Østfold mener at snokingen er et klart brudd på helsepersonellovens § 21a, som regulerer urettmessig snoking i pasientjournaler. Sykepleieren erkjenner dette, og har fått beskjed om at gjentakelse kan få konsekvenser for ansettelsesforholdet.

Helsetilsynet i Østfold mener dette bruddet på taushetsplikten er alvorlig og har sendt saken videre til Statens helsetilsyn.

 

– Sykehusene må ha systemer

– Helsetilsynet ser alvorlig på all snoking i pasientjournaler. Når man er på et sykehus hvor familiemedlemmer eller andre man kjenner jobber, er det spesielt viktig at pasienten er trygg på at ingen gjør ubegrunnede oppslag i journalen. Det er viktig at sykehusene selv har systemer for å avdekke snoking, for eksempel at det tas stikkprøver i loggen, og at ledelsen formidler at snoking i journaler er helt uakseptabelt, sier Morten Slettmyr, jurist og rådgiver ved Helsetilsynet i Østfold.

– Er det en formildende omstendighet når sykepleieren begrunner oppslagene i journalen med omsorg for pasienten?

– Jeg vil ikke uttale meg spesifikt om denne saken, men generelt sett er det det samme for pasienten hvilken motivasjon som ligger bak. Helsepersonell skal ikke gå inn i andre journaler enn de som er strengt nødvendig, og bare når det er begrunnet i helsehjelp til pasienten, sier Slettmyr.

«Sykehusene skal ha systemer for å avdekke dette.» Morten Slettmyr, Helsetilsynet i Østfold

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse