fbpx Lei av snokete kolleger Hopp til hovedinnhold

Lei av snokete kolleger

Illustrasjonsfoto: Stig M. Weston

Vestre Viken-sykepleiere har fått nok av kolleger som snoker i journalene. Nå har fylkeslegen fått beskjed.

Modig og riktig av sykepleiere å melde fra om dette, sier foretakstillitsvalgt for NSF i Vestre Viken, Hilde K. Arnesen, til Sykepleien.

Sykepleiere og leger i helseforetaket har nå gått direkte til Helseavdelingen hos Fylkesmannen med sine bekymringer omkring taushetsplikten.

 

– Brudd på taushetsplikt

– Det burde være en ryggmargsrefleks at helsepersonell ikke snoker i pasientjournalene, men slik er det dessverre ikke. Dette er et problem, sier Arnesen.

– Det må være sanksjoner for slikt. Jeg er veldig glad for at Vestre Viken-ledelsen sier det er nulltoleranse for journalsnoking.

– Dette er klare brudd på taushetsplikten og bestemmelsene vi har i helsepersonelloven, sier seniorrådgiver Ellisiv Hegna hos Fylkesmannen i Buskerud til NRK Buskerud.

 

Politianmeldes

Jan Reidar Bergwitz-Larsen, juridisk direktør i Vestre Viken, mener imidlertid at snoking ikke er et stort problem volummessig i helseforetaket.

– Problemet i dette tilfellet, er at meldingen til Helsetilsynet er gjort anonymt. Ledelsen ønsker at ansatte melder fra om slike tilfeller på ordinær måte. Nå vet vi ikke hvem som har meldt fra, og vi vet ikke hvor snokingen skal ha foregått. Sånn sett kan ikke vi gjøre annet enn på ulike måter å minne våre ansatte om reglene.

Ifølge Bergwitz-Larsen er det per i dag flere snokesaker i helseforetaket som er under etterforskning av politiet. Ingen i disse sakene har så langt mistet jobben. Noen har selv sagt opp, og i andre saker venter avgjørelse om reaksjonsform.

– Ett slikt lovbrudd er ett for mye, sier han.