fbpx 39 sykepleiere tatt for pilletyveri – mistet autorisasjonen Hopp til hovedinnhold

39 sykepleiere tatt for pilletyveri – mistet autorisasjonen

Piller

De to siste årene har 39 sykepleiere mistet autorisasjonen etter å ha stjålet legemidler.

Forsvinner det piller på jobben din? Mistenker du kanskje en kollega?

Det må oppdages. Og hindres. Derfor trengs det gode kontrollrutiner. Det er ett av budskapene Statens helsetilsyn har i sin tilsynsmelding for 2017.

Mister autorisasjon

Tyveri av legemidler var en av flere årsaker til at 19 sykepleiere mistet autorisasjonen i 2017. Seks andre helsearbeidere mistet sin autorisasjon av samme grunn.

For 2016 var tallene 20 sykepleiere og fem andre helsearbeidere.

Totalt mistet 70 sykepleiere autorisasjonen i 2017. 48 mistet den på grunn av rusmiddelbruk, som er den vanligste grunnen til at sykepleiere blir fratatt autorisasjonen.

Fristes til å ta medisiner

Melder du avvik når du ser noe som ikke stemmer? Husker du alltid å dobbeltsignere?

Helsetilsynet behandler flere tilsynssaker i året mot helsearbeidere som er mistenkt for, eller har innrømmet, at de har stjålet legemidler på arbeidsplassen.

Gode rutiner og god kontroll er nødvendig, men ikke nok – for likevel fristes helsearbeidere til å forsyne seg fra medisinlageret til eget bruk.

– Derfor er det viktig at det oppdages raskt, slik at man finner den som står bak, sier Olaug Nørstrud, seniorrådgiver i Statens helsetilsyn.

Mot smerter, angst og søvnproblemer

Nørstrud, som er sykepleier, understreker at det er ledelsens ansvar å sørge for gode legemiddelhåndterings- og kontrollrutiner på arbeidsplassene.

Tyveriene dreier seg ofte om legemidler mot smerter, angst og søvnproblemer, og gjelder både reseptgruppe A og B.

Gruppe A er narkotiske og sterkt vanedannende legemidler, for eksempel sterke smertestillende legemidler.

I gruppe B er det mildere legemidler, som Paralgin Forte, legemidler mot søvnvansker og såkalt beroligende midler.

Stjeler fra dosetter

Særlig når det stjeles fra dosetter og andre ferdiglagde pasientdoser, kan pasienter lide, ifølge tilsynsrapporten. Pasientene får kanskje ikke legemidlene de skulle hatt. Det kan for eksempel føre til dårligere smertelindring.

– Hvordan kan den enkelte arbeidstaker påvirke at arbeidsplassen har gode rutiner?

– Alle sykepleiere må sette seg inn i rutinene. Finner de ikke ut av det, må de etterspørre det. Og er rutinene ikke gode nok, må sykepleieren si fra om det til sin arbeidsgiver, sier seniorrådgiver Olaug Nørstrud.

– Rutinene bør være et tema i personalgruppen innimellom. De må etterleves for å virke slik de er ment. Det har ledelsen et særlig ansvar for å kontrollere.

Les også. «Du, av alle»

– Viktig å ha hyppige kontroller

– Ganske mange av dem som mister sin autorisasjon er innblandet i tyveri? Og enda flere i rusmiddelbruk?

– Ja, og det understreker jo hvor viktig det er å ha gode rutiner og hyppig, god kontroll med legemiddellager og -håndtering.

– Og for å unngå at uskyldige blir mistenkt?

– Absolutt. Jo mer systematisk kontroll, jo større sjanse for at det blir avdekket tidlig. Det er et gode for alle, mener Nørstrud.

Les om sykepleieren som var mistenkt for pilletyveri og aldri kan renvaske seg for mistanken:«Henlagt etter bevisets stilling»

Kvier seg for å angi en kollega

– Det er ikke lett å angi sine kolleger?

– Det er forståelig at man kvier seg for å si til arbeidsgiver at man mistenker at en kollega stjeler legemidler fra lageret til eget bruk. Man har kanskje en mistanke, vet ikke helt sikkert. Men dette gjelder også sikkerheten i helsetjenesten. Derfor er det viktig at slike mistanker formidles raskt til ansvarlig ledelse, understreker Olaug Nørstrud.

Hun viser til at alle har et ansvar for å informere ledelsen om hva man vet eller tror.

– Ledelsen skal både støtte den som informerer om mistanke og ivareta arbeidstakeren som mistenkes. Det ligger som oftest et helseproblem bak tyveri av legemidler.

Les om hun som stjal piller på jobben – og er tilbake som sykepleier

Husk dobbeltsignaturen!

– I en travel hverdag er det fort gjort å svikte? For eksempel med dobbeltsignatur? Man kan være alene på vakt?

– Få er helt alene på vakt. Det må ikke være en sykepleier som skal signere, selv om det bør være det vanlige, sier seniorrådgiveren.

Hun påpeker at ledelsen må sørge for at sykepleiere og annet helsepersonell har rammevilkår som gjør det mulig å etterleve rutinene.

– Jeg skjønner den praktiske hverdagen, og at det kan være vanskelig å ta seg tid til det. Men dette handler også om sikkerheten, både sykepleierens og pasientens.

Nørstrud understreker at det holder ikke bare med en signatur fra en kollega – legemiddelet må kontrolleres også.

– Det er jo det som er poenget, sier hun.

Les hvordan lederen håndterte sykepleieren som stjal– Man forfalsker ikke resepter hvis man ikke er desperat

Ser bare på enkeltsaker

– Hvordan står det til med rutinene rundt omkring?

– Det vet jeg ikke, dessverre. Vi ser kun på enkeltsaker. Men i flere av dem ser vi at kontrollrutinene er mangelfulle, sier Olaug Nørstrud.

– Er man mer utsatt på sykehjem enn på sykehus, tror du, fordi det kan være færre på vakt?

– Vanskelig å si. Rutinene må tilpasses den enkelte virksomhet. Er det vanskelig å oppdage, skjerper det ansvaret for å ha gode rutiner. Så er det sykepleiernes ansvar å følge rutinene, sier seniorrådgiveren.

Meld og kontroller

Her er det Helsetilsynet mener er gode kontrollrutiner, som altså er ledelsens ansvar:

  • Meld og undersøk avvik. Følg rutinene.
  • Ha god kontroll med tilgang til legemiddellageret og narkotikaskapet.
  • Ha god kontroll med lageret: Avgrens beholdningen. Før også regnskap på legemidler i gruppe B.
  • Sørg for at uttak blir kontrollert ved dobbeltsignering, ikke bare ved å bli signert.
  • Kontroller bestillinger fra apotek.
  • Kontroller legemidler som skal kasseres eller returneres til apotek.
  • Kontroller legemiddelregnskap, beholdning og tilgang jevnlig.

Sterke smertestillende tabletter manglet

I tilsynsmeldingen viser Helsetilsynet til hvordan legemiddeltyveri ble oppdaget tidlig:

Ved en rutinekontroll på en sykehjemsavdeling ble det oppdaget at det manglet to–tre tabletter av et sterkt smertestillende legemiddel.

Ledelsen mistenkte tyveri. Sykehjemmet hadde elektronisk registrering av all tilgang til medisinlageret. Derfor kunne ledelsen sammenlikne tilgangsloggen til legemiddellageret, narkotikaregnskapet og vaktlisten.

De fant ut at en sykepleier hadde vært på medisinlageret på alle tidspunktene da legemidlene sannsynligvis forsvant. Sykepleieren hadde også vært på lageret flere ganger uten at det var registrert ut legemiddel.

– Hvordan gikk det med sykepleieren?

– I denne tilsynsmeldingen var det rutinene vi ville ha oppmerksomhet om. Men vi ser alvorlig på at helsepersonell stjeler legemidler, og her har vi en streng praksis, sier Orlaug Nørstrud.

«Det er oppdaget ukjente signaturer i narkotikaregnskapet»

Flere eksempler på hva som er oppdaget med kontroll:

  • En ansatt var på lageret på et tidspunkt som ikke var i samsvar med vaktlisten, for eksempel på fritiden eller i ferier.
  • Legemidler som er ført ut av regnskapet, finnes ikke igjen i pasientdokumentasjonen.
  • Ukjente signaturer i narkotikaregnskapet.

Manko på 50 smertestillende

Et siste eksempel fra Helsetilsynet:

En ansatt meldte at det manglet 50 tabletter av et smertestillende legemiddel på lageret. Det tilhørte ikke reseptgruppe A, men det ble likevel ført regnskap for dette legemiddelet.

Det ble avdekket at det over litt tid var bestilt en stor mengde av dette legemiddelet sammenliknet med perioden før. Forskjellen kunne ikke forklares ut fra behov hos pasientene.

Hadde arbeidsplassen kontrollert bestillingene fra apotek oftere, kunne forholdet kanskje blitt oppdaget og stoppet på et tidligere tidspunkt, er Helsetilsynets kommentar.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse