fbpx 28 helsearbeidere fra andre land i Norden mistet norsk autorisasjon Hopp til hovedinnhold

28 helsearbeidere fra andre land i Norden mistet norsk autorisasjon

Nordiske flagg
VERDT Å VITE: Arbeidsgivere som planlegger å ansette utenlandsk personell fra EU, har ansvaret for å kontrollere referanser og i tillegg kontrollere både den norske autorisasjonsstatusen til helsearbeideren og autorisasjonsstatusen helsearbeideren har i hjemlandet. Foto: Mostphoto

Helsetilsynet opprettet i fjor 30 tilsynssaker på grunnlag av meldinger fra andre land i Norden. 28 helsearbeidere mistet autorisasjonen.

I fjor fikk Statens helsetilsyn 510 meldinger fra de nordiske landene om helsepersonell som har fått endret sin autorisasjonsstatus. Det betyr at de enten har mistet sin autorisasjon, eller fått begrensninger knyttet til den.

Mister norsk autorisasjon

Når for eksempel en sykepleier mister sin autorisasjon i Sverige og sykepleieren også har norsk autorisasjon, kan Statens helsetilsyn inndra denne uten at det er nødvendig å hente inn mer informasjon.

Men dersom en svensk sykeleier får avgrensninger i sin autorisasjon i Sverige, kan ikke Helsetilsynet automatisk gjøre noe. Da må det innhentes mer informasjon. Om Statens helsetilsyn får denne informasjonen, er avhengig av loven i de forskjellige nordiske landene.

– Denne typen informasjon inneholder ofte sensitive opplysninger, og nasjonal lovgiving kan hindre at opplysningene blir formidlet videre. Får vi ikke informasjon, kan vi ikke gå videre med saken, skriver Helsetilsynet i sin  årsrapport.

28 mistet autorisasjonen

Av de 510 meldingene som Helsetilsynet fikk inn, ble det opprettet 30 tilsynssaker – fordi disse helsearbeiderne også hadde norsk autorisasjon. 28 mistet sin norske autorisasjon.

Det er norske arbeidsgiveres ansvar å sjekke at utenlandsk helsepersonell har autorisasjon både fra hjemlandet og her i Norge.

Statens helsetilsyn får meldinger fra de andre nordiske landene når helsearbeidere har fått endret autorisasjonsstatus, men får ikke alltid nok informasjon til at det lar seg gjøre å opprette tilsynssak.

– Vi vil alltid informere norske arbeidsgivere når vi får slike meldinger, og det er viktig at arbeidsgiverne følger opp helsearbeidere som har fått avgrensinger i autorisasjonen sin i et annet nordisk land, skriver Helsetilsynet i sin årsrapport. (se faktaboks nederst i saken)

Gjelder ikke EU/EØS

Statens helsetilsyn får foreløpig ikke løpende informasjon om endringer i autorisasjonsstatusen til helsearbeidere fra EU/EØS utenfor Norden. Arbeidsgivere som planlegger å ansette utenlandsk personell fra EU, har ansvaret for å kontrollere referanser og i tillegg kontrollere både den norske autorisasjonsstatusen til helsearbeideren og autorisasjonsstatusen helsearbeideren har i hjemlandet.

Les også: