fbpx Misbrukte pasienters bankkort – fengslet og fratatt autorisasjon Hopp til hovedinnhold

Misbrukte pasienters bankkort – fengslet og fratatt autorisasjon

Penger, sedler
Foto: Lars-Erik Vollebæk

En sykepleier ansatt i spesialisthelsetjenesten har mistet autorisasjonen etter å ha misbrukt pasienters bankkort.

Sykepleieren har fått tilbakekalt sin autorisasjon som sykepleier, av Statens helsetilsyn.

Vedkommende hadde misbrukt to pasienters bankkort ved å overføre til sammen 33 000 kroner til egen konto og betale for flyreise med 3690 kroner.

Sykepleieren ble dømt til fengsel og erstatning. Statens helsetilsyn bygget på dommen i sin avgjørelse.

«Grovt brudd»

«Pålitelighet og ærlighet er grunnverdier for all helsehjelp. Tyveri fra pasient er et grovt brudd på kravet til omsorgsfull hjelp. Alle skal kunne være trygge på at helsepersonell ikke utnytter sin stilling til egen vinning. Tyveriet var uforenlig med yrkesutøvelsen som sykepleier, og autorisasjonen ble tilbakekalt», heter det i skrivet fra Statens helsetilsyn.

Det betyr at vedkommende ikke kan arbeide eller titulere seg som sykepleier lenger.