fbpx Barnesykepleierforbundet: – Føler vi blir oversett gang på gang Hopp til hovedinnhold

Barnesykepleierforbundet: – Føler vi blir oversett gang på gang

Prematurt barn som stelles i kuvøse

– At barnesykepleiere utgjør en liten del av det totale antallet spesialsykepleiere, er svært alvorlig. Dette er nå et kritisk problem, sier lederen av Barnesykepleierforbundet.

Rapporten: «Videreutdanninger for sykepleiere – Hvordan sikre at behovet for avansert breddekompetanse blir ivaretatt i fremtiden» ble lagt frem denne uken.

– Vi ser at vi har fått gjennomslag for mange av våre situasjonsbeskrivelser. Helsedirektoratet anerkjenner at mange av de alvorlig syke barna med store hjelpebehov er flyttet over til kommunehelsetjenesten etter at samhandlingsreformen ble innført. Barnesykepleiernes spesialkompetanse er imidlertid fraværende ute i kommunene hvor barna nå er. Det er alvorlig, sier leder av Barnesykepleierforbundet, Kirsti Egge Haugstad.

Fiktive løsninger

Hun er også fornøyd med at rapporten bemerker at det er alvorlig syke barn som ikke blir godt nok ivaretatt i dag, og at det er nødvendig å sikre at sykepleiere har kompetanse.

– Løsningene som skisseres i rapporten, oppleves fra vår side som fiktive på et utfordringsbilde som vi har varslet om lenge, sier Haugstad.

Hun er ikke begeistret for forslaget om at jordmor- helsesøster, nyfødt- og barnesykepleiere skal slås sammen til én videreutdanning.

– At barnesykepleiere utgjør en liten del av det totale antallet spesialsykepleiere, er svært alvorlig. Dette er nå et kritisk problem som bekymrer ledelsen ved mange av landets barne- og ungdomsklinikker, sier Haugstad.

– Vår spisskompetanse utvikles i spesialisthelsetjenesten. Vi jobber med premature barn født i uke 23. Vi står med barn med komplekse lidelser og er eksperter på å observere symptomer tidlig, slik at riktig behandling kan settes i gang. Vi jobber så hardt for å få anerkjennelse for jobben vi gjør, men føler vi blir oversett gang på gang, sier hun.

Frustrert

I 2016 var om lag én av 20 mottakere av omsorgstjenester under 18 år. De fleste får hjemmesykepleie, og gruppen som har de største omsorgsbehovene i hjemmet, er klart størst i den yngste aldersgruppen, ifølge rapporten.

– Da er det frustrerende at svært mye av oppmerksomheten rettes mot de aller eldste. Myndighetene er nødt til å utdanne flere barnesykepleiere som har spisset kompetanse på alvorlig syke barn. Men det er ikke gjort over natten. Imens er det barna og familiene deres som lider fordi tilbud ikke finnes, sier hun.

Opp til 200 000 liggedøgn

Haugstad sier deres pasientgruppe utgjør mellom 150 000 og 200 000 liggedøgn på sykehus hvert år.

– Mange skal ha hjelp over mange år, kanskje hele livet. Det preger også resten av familien, som trenger oppfølging og avlastning. Behovene til disse barna må løftes frem, og vi gjør så godt vi kan, sier hun.

Haugstad mener en slik spesialiseringsdebatt ville vært helt annerledes om det var snakk om legenes rolle.

– Jeg har vanskelig for å se at et forslag om slå sammen flere legespesialiteter ville blitt lagt frem på samme måte. Men det vet jeg jo ikke sikkert, sier hun.

– Barnesykepleierforbundet mener at videreutdanning/master i barnesykepleie representerer både spesial- og breddekompetanse. Utdanningen er spesialisert inn mot syke nyfødte, barn og unge samtidig som utdanningen gir breddekompetanse fra de minste premature til unge opp til 18 år, uavhengig av om de har en medisinsk eller kirurgisk tilstand, sier Haugstad.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse