fbpx Sykepleiere plages av rusede eldre Hopp til hovedinnhold

Sykepleiere plages av rusede eldre

bildet viser NSF-leder Eli Gunhild By

– Dette er alvorlig, sier forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

4 av 5 sykepleiere i hjemmepleien og ved sykehjem sier i en undersøkelse at de har opplevd å bli plaget av pasienter med rusproblemer. Flere utsettes for vold og trusler, kommer det frem i en undersøkelse Actis har gjort.

Funnene stemmer godt overens med rapporten som  Fafo la frem 8. mars om trakassering av kvinner. I denne undersøkelsen sier helsepersonell blant annet at de har opplevd både fysisk, verbal og ikke-verbal seksuell trakassering, og en betydelig andel svarer at dette har skjedd flere enn ti ganger de siste tre årene. 

LES OGSÅ:

En annerledes sykehjems­avdeling

Tafsing og aggresjon

Av dem som forteller om pasienter med alkoholproblemer, sier en tredel at de har opplevd aggresjon og trusler eller vold. En firedel rapporterer om tafsing og uønskete tilnærmelser, skriver Dagsavisen.

859 ansatte i hjemmepleien og ved sykehjem i Norge har deltatt i undersøkelsen, som er gjennomført av rusfeltets samarbeidsorgan Actis.

– Alvorlig

Norsk Sykepleierforbunds forbundsleder, Eli Gunhild By, sier det er viktig å kartlegge omfanget av problemet.

– Dette er alvorlig, men det er også vanskelig fordi mye av dette skjer i pasienters hjem hvor de strengt tatt skal kunne gjøre som de vil, sier hun.

– Kan det gjøres noe med dette i det hele tatt?

– Først må bli flinkere til å kartlegge den enkelte pasients alkoholinntak og vurdere tiltak i forhold til det. Jeg har dessverre ikke oversikt over hva som er gjort tilgjengelig av verktøy som ansatte kan bruke i slike problemstillinger.

Det er også en av grunnene til at hun mener det er viktig å få et bilde av hvor utbredt denne problematikken er.

– Det som også gjør sykepleiere ekstra utsatt i hjemmesykepleien er at de ofte er alene, sier hun.

Ønsker mer kunnskap

– Dessverre opplever en del av våre medlemmer trusler, vold og fysiske tilnærmelser, også innen pleie og omsorgssektoren. I en del tilfeller er rusavhengighet en del av problematikken, sier nestleder Iren Luther i Fagforbundets seksjon for helse og sosial til Dagsavisen. Både hun og Sykepleierforbundet etterlyser mer kunnskap om virkningen av alkohol på eldre. De får støtte av Actis-elder Mina Gerhardsen.

– Det er ekstra viktig at de som jobber tett på eldre og ser dem hver dag, har den kompetansen og tryggheten de trenger for å fange opp dem som sliter med rusproblemer. Helsearbeidere må vite hva de skal se etter, hvordan de skal gripe fatt i det, og hvordan det skal følges opp dersom eldre drikker for mye, sier Gerhardsen til Dagsavisen.

Kilder: Dagsavisen og NTB

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse