Helsepersonell anmelder stadig flere voldsepisoder

Nyheter
Bildet viser lederen av Norsk Sykepleierforbund, Eli Gunhild By
NØKKELEN: NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By mener arbeidsgiver sitter med mye av ansvaret og nøkkelen til å løse problemene.

209 ganger ble trusler og vold mot helsepersonell anmeldt i Norge i fjor, og utviklingen ser ut til å være økende.

209 ganger ble trusler og vold mot helsepersonell anmeldt i Norge i fjor og antall anmeldelser er økende. I løpet av årets to første måneder ble det anmeldt 51 tilfeller av vold og trusler. Dersom trenden holder seg vil det resultere i over 300 anmeldelser innen året er omme, melder Dagsavisen.

Arbeidsgiver sitter med nøkkelen

NSFs forbundsleder, Eli Gunhild By mener arbeidsgiver sitter med mye av ansvaret og nøkkelen til å løse problemene. Hun tror i tillegg at det anmeldes mer vold og trusler mot helsepersonell nå enn før.

– Når det er såpass økende, kan det si noe om at vi har fått mer krevende pasienter, at man ikke er flinke nok til å ta gode nok forholdsregler, og at man ikke har god nok bemanning, men det kan også vært et tegn på at man er blitt flinkere til å anmelde slike episoder, sier By som selv har opplevd truende situasjoner da hun jobbet som sykepleier.

Fagforbundet og Legeforeningen enige

Iren Luther, nestleder i Seksjon helse og sosial i Fagforbundet støtter opp om den konklusjonen.

– Vi har nylig hatt en fylkeskonferanse, og da vi spurte om hvem som utsettes for vold og trusler, rakk alle opp hånda, sier hun.

Også Legeforeningen kjenner seg igjen.

– I kommunehelsetjenesten er det mange som er utsatt, enten i forbindelse med hjemmebesøk, når de er alene på kontoret, eller når man jobber hos legevakt med mer eller mindre gode lokaler rundt seg, sier Marit Hermansen, president i Den norske legeforening til Dagsavisen.

Les også: