fbpx Nasjonale deleksamener blir permanent Hopp til hovedinnhold

Nasjonale deleksamener blir permanent

 Christian Strømnes

– NSF Student har kjempet lenge for nasjonale deleksamener i anatomi, fysiologi og biokjemi. At ordningen nå skal bli permanent er derfor en stor seier, sier NSFs studentleder, Christian Strømnes.

Ordningen med nasjonale deleksamener i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierutdanningen skal videreføres etter at pilotprosjektet er over i høst.

– Vi har mottatt brev fra Kunnskapsdepartementet om at ordningen skal bli permanent, og at det er NOKUT som får ansvaret for å gjennomføre nasjonale deleksamener, bekrefter Stephan Hamberg, seksjonssjef for Evaluerings- og utviklingsseksjonen hos NOKUT.

Han leder prosjektet med Nasjonale deleksamener.

NOKUT vil samarbeide med utdanningene

NOKUT har tidligere i år pekt på at slike eksamener kan være kvalitetsfremmende, men at en rekke forbedringer må på plass dersom ordningen skal bli permanent. Blant annet har NOKUT anbefalt at det er viktig å finne gode løsninger for effektivisering og digitalisering før ordningen med nasjonale deleksamener videreføres.

 – Er forbedringene nå på plass?

– I brevet gir ikke Kunnskapsdepartementet noen svar på utfordringene vi har pekt på med tanke på gjennomføring, men skriver at disse må løses. Vi tolker dette som at den oppgaven nå ligger hos NOKUT, sier Hamberg og legger til:

– Høstens eksamen for sykepleierutdanningen er siste eksamen i pilotprosjektet. Etter dette vil vi gå i dialog med fagmiljøene rundt sykepleierutdanningen og departementet for å finne frem til gode løsninger for fremtidens nasjonale deleksamen.

– En stor seier

– NOKUT har hatt rollen som pådriver i utprøving av nasjonale deleksamener, men de er ikke et eksamenskontor. Vi tolker NOKUT sine uttalelser som at de ønsker at fagmiljøene knyttet til sykepleierutdanningen tar en rolle i koordineringen av gjennomføringen av eksamen, sier Christian Strømnes, leder av NSF Student.

Han mener det er en stor seier at nasjonale deleksamener i anatomi, fysiologi og biokjemi skal bli permanent.

– Det vil gi et sammenhengende bilde av hva studentene kan. Utdanningene kan dra nytte av det ved å se på andre som gjør det bra. Nasjonale deleksamener sikrer også at utdanningsinstitusjoner må forbedre seg dersom resultatene skiller seg ut i negativ forstand. Dette kommer sykepleierstudentene til gode, og flere kan bli sikrere på grunnkompetansen til en utdannet sykepleier, uavhengig av hvor vedkommende har studert, sier studentlederen.

– Utdanningsinstitusjonene må dele erfaringer

– Hvorfor bare i tre fag – bør ikke alle eksamener være nasjonale?

– Spørsmålet om alle vurderingsformer bør være nasjonale bør balanseres med hensyn til utdanningsinstitusjonenes autonomi og behovet for enhetlig sykepleierutdanning. Vi stiller oss gjerne positive til flere pilotprosjekt, men vi vil ikke gå så langt som å kreve at alle eksamener skal være nasjonale så tidlig i prosessen med utprøving av nasjonale deleksamener, sier Strømnes.

NSF Student mener at sykepleierutdanningen skal være enhetlig. Det vil si at de blant annet vil ha standardiserte vurderingsformer. Men Strømnes minner om at eksamen er ikke den ultimate vurderingsformen for alle teoretiske fag.

– Vi mener at det må tas i bruk et mangfold av vurderingsformer. Det er viktig at utdanningsinstitusjonene snakker sammen og deler erfaringer. Først da kan vi forsikre oss om at de ulike vurderingsformene måler kompetansen, kunnskapen eller ferdighetene de faktisk er ment å måle, sier han.

Refleksjonsnotater

– Hvilke andre vurderingsformer enn eksamen kunne NSF Student ønske seg?

– Eksamen er en flott vurderingsform når studenter skal gjengi kunnskap fra pensum. Det er derimot en mindre god vurderingsform for selvstendig, kritisk drøfting og vurdering, sier Strømnes.

Han mener det er massevis av ulike vurderingsformer som tester nettopp dette:

– For sykepleierutdanningen er mye lagt til rette allerede. Ta for eksempel mappeinnlevering. Mange skoler bruker hjemmeeksamener i kombinasjon med praksisstudier. Refleksjonsnotater er et glimrende eksempel på noe man kan kombinere med hjemmeeksamen i en mappevurdering. Refleksjonsnotatenes formål er å utfordre studenten til å tenke kritisk over en situasjon, både i forhold til egne refleksjoner og teori. Refleksjonsnotater eksisterer i dag på noen skoler, men det er ikke en etablert vurderingsform, sier Christian Strømnes.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse