Rapport om karakterkrav: - Halvparten ville hatt tomme studieplasser

Nyheter
Karakterkrav på sykepleierutdanningen.

Over halvparten av studiestedene som tilbyr sykepleierutdanning vil ikke klare å fylle opp plassene sine med krav om 3 i norsk og matte, samt 35 studiepoeng.

Det skriver Khrono.

Regjeringen har tidligere foreslått tre alternativ til hvordan opptakskravene til sykepleierutdanningen kan skjerpes:

  • Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, fra videregående skole.
     
  •  Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, og minimum tre i norsk fra videregående skole.
     
  • Å kreve minimum snittkarakter tre i den obligatoriske matematikken, det vil si i fellesfaget matematikk, minimum tre i norsk, og minst 35 skolepoeng fra videregående skole. Skolepoeng regnes ut ved å multiplisere snittkarakteren fra videregående skole med ti, og legge til eventuelle tilleggspoeng.

Dersom søkeren har bestått programfag i matematikk (R1/S1), faller kravet om snittkarakter tre i matematikk bort.

Vil ikke fylle opp

I en rapport fra Ceres (Nasjonalt senter for felles systemer og tjenester for forskning og studier) har konsekvensene av å innføre et krav om 3 i matematikk, 3 i norsk, begge deler, samt 35 studiepoeng, blitt utredet. Rapporten er bestilt av regjeringen.

«Vi ser at over halvparten av lærestedene ikke ville kunne fylle opp studieplassene på sykepleieutdanningene hvis kravet i matematikk og norsk ble innført samtidig som lærestedene forventet at summen skolepoeng for søkere var på minimum 35 poeng,» heter det i rapporten.

Ifølge Khrono vil følgende læresteder ikke klare å fylle opp sine studieplasser hvis studentene både skal ha 3 i matematikk og norsk for å kunne studere til sykepleie:

Nord universitet, Høgskolen i Hedmark, UiT Norges arktiske universitet, Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Telemark, Høgskolen i Sørøst-Norge, studier i Buskerud og Vestfold, Høgskolen i Molde, Høgskolen i Østfold, Høgskolen Stord/Haugesund og Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Noen av studiestedene på listen er nå fusjonert med andre. Listen er i rangert rekkefølge, de som får flest tomme plasser først.

Høgskolen i Oslo og Akershus har som et forsøksprosjekt karakterkrav 3 i norsk for sykepleierutdannningen. 

Les mer: Alle kvalifiserte søkere har fått studieplass

- Støtter karakterkravet

I en epost til Khrono kommenterer Christian Strømnes, leder i NSF Student, at de i lys av rapporten bestilt av departementet ser risikoen for at mange søkere ikke kommer inn på sykepleierutdanningen:

- NSF Student støtter derimot en innføring av karakterkrav 3 i norsk og matte, samt krav om minst 35 skolepoeng. Vi ser at antallet søkere til sykepleierutdanningen øker hvert år. Med et økt antall søkere vil også flere oppfylle karakterkravene. I tillegg øker søkernes gjennomsnittspoeng hvert år som følge av økt konkurranse for å komme inn på sykepleierstudiet, mener Strømnes og NSF Student.

Strømnes kommenterer videre at det er uheldig at rapporten tar utgangspunkt i antall studenter som møtte opp på første skoledag.

- Vi savner at tallene som rapporten presenterer også knyttes opp mot antall studieplasser skolene tilbyr. Skolene tar tradisjonelt opp langt flere studenter enn det det er plass til, sier han.