fbpx Strengere krav for å bli sykepleier Hopp til hovedinnhold

Strengere krav for å bli sykepleier

Bildet viser Thea Martine Olsen

Fremtidige sykepleierstudenter må ha karakteren 3 i matte og norsk og minimum 35 skolepoeng. 

NSF Student har jobbet for å få opptakskrav for sykepleierutdanningen i mange år.

– Er dere fornøyde med forslaget?

– Ja! Dette kom litt uventet på meg, men dette er bare helt strålende, sier leder i NSF Student, Thea Martine Olsen.

Tre i norsk og matte

Regjeringen krever at studenter har tre i matematikk og norsk for å komme inn på sykepleierutdanningen. I tillegg må søkere ha minimum 35 skolepoeng.

− Ved å få sterkere kandidater til sykepleierutdanningen, mener regjeringen at sykepleierutdanningen blir bedre. Sykepleierne vil dermed kunne levere tjenester av enda bedre kvalitet, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

Endelig

– Vi skulle selvfølgelig også hatt krav om tre i engelsk, men dette er en veldig god begynnelse, sier Thea Martine Olsen.

Studentlederen tror det er viktig at utdanningen nå har fått opptakskrav. Ikke minst for å få økt gjennomføringsgraden.

– Det er på høy tid at det signaliseres at sykepleie er et fag som krever gode grunnkunnskaper, sier hun.

– Å styrke et kvinnedominert yrke på kvinnedagen er svært passende. Jeg er bare kjempeglad i dag, sier Olsen.

Matte viktig for å unngå feilmedisinering

− Vi har i dag store utfordringer med feilmedisinering i helse- og omsorgstjenesten. Karakterkrav i matematikk kan bidra til å styrke studentenes kompetanse på medikamenthåndtering. Riktig administrering av medisiner er avgjørende for pasientsikkerheten, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Gode norskkunnskaper er også viktig.

−Som sykepleier er det helt nødvendig at du kan kommunisere godt med pasienter, pårørende og kollegaer, sier Røe Isaksen.

Krav om 35 skolepoeng

Regjeringen foreslår også å sette krav om at sykepleierstudentene må ha minimum 35 skolepoeng. Antall skolepoeng er karaktersnittet fra videregående skole multiplisert med ti, pluss eventuelle tilleggspoeng.

Kunnskapsministeren tror ikke skjerping av opptakskravene vil svekke rekrutteringen av nye sykepleiere i stor grad.

− Det var mange som søkte sykepleierutdanningen i 2016. Lærestedene ville derfor i hovedsak ha fylt opp studieplassene med krav om karakteren tre i matematikk fra videregående. Om vi også innfører krav om norskkarakter og 35 skolepoeng, kan det bli mer krevende å fylle alle studieplassene. Men jeg tror det vil gå seg til i takt med at søkerne får omstilt seg, sier Røe Isaksen.

Sendt ut på høring

Regjeringen har nå sendt ut et forslag om de tre alternativene for skjerpete karakterkrav til sykepleierutdanningen på høring. Det nye karakterkravet er foreslått å gjelde fra studieåret 2018/2019. Regjeringen ønsker nå å få innspill til forslagene før den konkluderer.

Handler om pasientsikkerhet

– Det er viktig å ha klare krav til inntak og gjennomføring av sykepleierutdanningen. Dette handler om kvalitet og pasientsikkerhet, sier forbundsleder Eli Gunhild By til  Stavanger Aftenblad.

Hun vektlegger at god sykepleie krever solid teoretisk kompetanse.

– Vi ser at flere studenter sliter i naturvitenskapelige fag i dag. Høyere kompetanse ved inntak gir grunnlag for høyere gjennomføring av utdanningen og bedre resultater, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse