fbpx Alle kvalifiserte søkere har fått plass Hopp til hovedinnhold
Treterminsordningen for helsefagarbeidere:

Alle kvalifiserte søkere har fått plass

Bildet viser sykepleierstudenter ved Høgskolen i Oslo og Akershus inne i et undervisningsrom. Alle har uniformer på.

33 helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse har nå fått studieplass ved sykepleierutdanningen i Oslo og Akershus.

I slutten av mai starter et kull helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse på en så kalt tretermins-sykepleierutdanning ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA).

I løpet av det første året skal tretermins-studentene være à jour med de ordinære sykepleierstudentene ved høgskolen.

Les mer:Kan begynne på sykepleierutdanning uten generell studiekompetanse

Det var satt av 20 plasser til det nye studiet.

Alle de 33 søkerne som er kvalifisert til pilotstudiet, har nå fått tilbud om å begynne, ifølge Frifagbevegelse.no.

– Moderat overbooking

– Hvorfor ble antallet utvidet fra 20, som det opprinnelig var planlagt?

– Dette er ikke en utvidelse, men resultat av en høyst moderat overbooking, sier Martin Halvorsen, ved seksjon for opptak og veiledning ved HiOA.

– Til ordinær sykepleierutdanning sender vi nesten dobbelt så mange tilbud som det er oppmøte. Vi håper å havne over 20, men det kan godt være det blir færre også, sier Halvorsen.

Fakta
Tre-terminsordningen

Pilotprosjekt ved sykepleierutdanningen ved Oslomet, på Kjeller, satt i gang av Kunnskapsdepartementet.

Gir helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse mulighet til å fullføre 3-årig bachelor i sykepleie. 

Opptakskrav er bestått VG1 og VG2, fagbrev som helsefagarbeider.

Motivasjonsbrev

Godkjent intervju


Slik er studieopplegget:

Sommer 2017

Oppstart for sommerterminen: Slutten av mai 2017

Sommeren 2017: Seks uker undervisning (uke 22-27), tre uker med selvstudier (uke 28-30) og eksamen i uke 31 og 32.

Emnene norsk og matematikk er utarbeidet mellom fakultetets programplanteam og fire lærere ved Strømmen videregående skole, som også underviser studentene i sommerterminen.

Studieåret 2017-2018

Følger ordinært første studieår med lengre periode for gjennomføring av emner.

Sommer 2018

Sommeren 2018: 6 til 7 uker med praksisstudier.

Høst 2018

Fra andre studieår følges ordinær undervisning og organisering for sykepleierutdanningen. 

Kilde: Høgskolen i Oslo og Akershus

233 søkere

Det var 233 søkere til pilotstudiet.

Ifølge Martin Halvorsen fordelte de ukvalifiserte søkerne seg hovedsakelig i tre grupper:

De useriøse søknadene, hjelpepleiere og til slutt søkere med autorisasjon som helsefagarbeidere.

– Sistnevnte gruppe er hovedsakelig utenlandske sykepleiere med avslag på søknad om norsk autorisasjon som sykepleier. Disse får da ofte autorisasjon som helsefagarbeider inntil videre, sier han til Sykepleien. 

Flere inntakssordninger

Stortinget gikk tidligere i år inn for å sikre helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse muligheten til å ta sykepleierutdanning:

«Stortinget ber regjeringen innføre et alternativt opplegg etter mønster fra Y-veien til ingeniørutdanning, for å sikre at helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse kan utdanne seg til sykepleiere,» lyder det enstemmige vedtaket fra februar.

Dette ligger nå hos Kunnskapsdepartementet (KD).

– Kunnskapsdepartementet har siden 2012 arbeidet for å gjennomføre forsøk med Y-vei for helsefag og er derfor allerede i gang med å prøve ut et opplegg for helsefagarbeidere, med sikte på sykepleierutdanning, sier avdelingsdirektør Toril Johansson i KD, på spørsmål om hvordan departementet vil arbeide videre med saken.

Skal evalueres

Det er også forsøk på Y-vei for barnehagelærerutdanningen ved HiOA, samt barnevernspedagog- og vernepleierutdanningen ved UiT Norges arktiske universitet.

KD opplyser at det er en forutsetning at forsøkene skal evalueres, og at det derfor er for tidlig å si noe om forsøkene vil kunne tilbys ved flere institusjoner.

3 eller bedre i matte og norsk

Samtidig som Høgskolen i Oslo og Akershus åpner for helsefagarbeidere uten generell studiekompetanse, strammes det gjennom en prøveordning inn på karakterkravene for de ordinære sykepleierstudentene. For disse søkerne er kravet nå snittkarakter på tre eller mer i norsk for å komme inn. 

I mars sendte KD et forslag ut på høring: Krav om karakteren 3 eller bedre i matte og norsk, samt et snitt på minst 35 skolepoeng for å komme inn på sykepleierutdanningen.

Les også:Strengere krav for å bli sykepleier

Nina Waaler, prorektor ved HiOA, skriver i en kommentar i Khrono.no at det kan synes paradoksalt med de ulike inntaksordningene, men mener at man bør være forsiktige med å trekke konklusjoner før ordningene er prøvd ut, evaluert, og det foreligger forskningsresultater.

– Feil vei

Eli Gunhild By, forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har følgende kommentar:

– Jeg er glad for karakterkravet i norsk og matte, NSF ønsker karakterkrav i engelsk også. Så det er en gledelig nyhet og et godt stykke i riktig retning.

By mener imidlertid at det bør være krav om generell studiekompetanse for å komme inn på sykepleierutdanningen.

– Ikke forberedt

– At det ble vedtatt av Stortinget å åpne sykepleierstudiet for søkere uten generell studiekompetanse er ikke riktig vei å gå. Spørsmålet er om det ble gjort grundige nok vurderinger av dette forslaget når det ikke var knyttet til en Stortingsmelding. Vi var ikke forberedt på dette, sier hun.

I fjor var det 17 000 søkere til 3500 plasser ved sykepleierutdanningene.

– Det mangler ikke på kvalifiserte søkere. Jeg ser ikke helt hvorfor sykepleierutdanningen da skal åpnes spesielt for helsefagarbeidere, sier By.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse