fbpx Prioriteringsrådet skal se på medisinbruk hos eldre Hopp til hovedinnhold

Prioriteringsrådet skal se på medisinbruk hos eldre

Helsedirektør og leder i prioriteringsrådet Bjørn Guldvog til venstre. Sykehjemslege Pernille Bruusgaard i midten, rådsmedlem, sykehjemslege og fastlege Anette Fosse til høyre.

– Jeg tror det er for høy medisinbruk hos eldre, sier Bjørn Guldvog, leder i Nasjonalt prioriteringsråd for helse- og omsorgstjenesten.

Sykehjemslege Pernille Bruusgaard har ved flere anledninger flagget det samme synspunktet.

Hun har derfor bedt prioriteringsrådet se på det hun oppfatter som en overmedisinering av alvorlig syke eldre.

Les også:– Å redusere medisinbruken kan være rene mirakelkuren

– Unødvendig

Torsdag var saken oppe til debatt i det nasjonale prioriteringsrådet for helse- og omsorgstjenesten.

I presentasjonen til rådet skriver hun: 

<<Overmedisinering medfører at pasienter står på medisiner de ikke har nytte av og som kan medføre plagsomme bivirkninger og i verste fall dødsfall. Bruk av medisiner som ikke gir tilstrekkelig nytte er unødvendig ressursbruk, både ved direkte kostnader til legemidlene, men også indirekte fordi håndtering av legemidlene krever mange ressurser.>>

– Berører kjernen i helse- og omsorgsarbeid

Rådsleder og direktør i Helsedirektoratet Bjørn Guldvog landet etter en diskusjon blant rådsmedlemmene på et ja til å gå videre på problemstillingen.

– Er det slik at ressurser som bindes til tabletthåndtering kan brukes på andre ting? Dette er et prioriteringsrelevant tema, sier Guldvog.

Les også:Bytter ut medisin med omsorg

– Vi bør fra flere vinkler belyse grunntesen til Pernille Bruusgaard om at det er en overmedisinering av alvorlig syke eldre, sier han.

– Hva er det man som helsepersonell bruker tiden på – er det de menneskelige behovene som er styrende for det man gjør? Dette berører kjernen i helse- og omsorgsarbeidet, mener han.

– Eldre på sykehjem i særstilling

– Vil dere se på medisinering blant eldre generelt, eller spesifikt i sykehjem?

– Sekretariatet vil gjøre en avgrensning. Vi trenger mer kunnskap om medisinering i den eldre befolkningen. Men samtidig er eldre på sykehjem i en særstilling. De har ofte ikke mulighet til selv å vurdere hvordan medisinene påvirker dem, sier han. 

– Tror det er for høy medisinbruk

– Får eldre for mange medisiner?

– Jeg tror selv at mange eldre bruker for mange medisiner, og at noen undermedisinert. Men det store bildet tror jeg er at det er en for høy medisinbruk hos eldre, sier Guldvog og fortsetter:

– Jeg sier tror, for vi har for lite kunnskap om dette temaet. Vi har heller ikke nok dokumentasjon på hvordan forskjellige medisiner virker inn på hverandre. 

– Et annet tema vi bør diskutere, er kunnskapen om polyfarmasi i utdanningene og etterutdanningene, sier Guldvog.

Kan komme en samlet oversikt

– Trenger vi en samlet nasjonal statistikk som sier noe om medisinbruk i sykehjem?

– Det er et kommunalt ansvar å ha denne oversikten, og per i dag er det beskjedent med nasjonal oversikt over medisinbruk i sykehjem.

– Noe av det som kan komme ut av prioriteringsrådets behandling av dette temaet, er en slik samlet oversikt, sier Guldvog.

Les også:Etterlyser samlet oversikt over medisinbruk i sykehjem

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse