fbpx Vil kreve 3 i matte, norsk og engelsk Hopp til hovedinnhold

Vil kreve 3 i matte, norsk og engelsk

Bildet viser Stephanie Bahl.

– Da er man bedre rustet for å studere sykepleie, mener Stephanie Bahl i NSF Student.

– Man må ha et visst faglig grunnlag for å studere sykepleie, sier Stephanie Bahl, nestleder i NSF Student.

– Vil man bli sykepleier, bør man klare 3 i matte, norsk og engelsk.

Lang kamp

Studentene i Norsk Sykepleierforbund (NSF) har i mange år jobbet for karakterkrav. Det nye er at de har fått moderorganisasjonen på lag.

Forbundsleder Eli Gunhild By sier tiden var moden.

– Vi ser at flere av sakene vi tar opp på landsmøtet må komme flere ganger før de blir vedtatt. At det skjedde nå handler også om målrettet og god jobbing og påvirkning fra NSF Student gjennom flere år. Det viser at det nytter å drive politisk påvirkningsarbeid.

– Kan gå glipp av noen

– Hvilke fordeler ser du ved karakterkrav?

– At de som kommer inn vil ha bedre forutsetninger for å komme seg gjennom studiet. Statusen til sykepleieryrket vil også øke, mener By.  

 

– Og ulemper?

– At de som ikke har god nok karakterer også kunne ha blitt gode sykepleiere, sier By.

– Men med kravene som stilles til grunnkompetanse og kunnskap i dag vil karakterkrav gjøre det lettere å komme seg gjennom studiet.

Ved mange av høyskolene ligger gjennomsnittskarakterene på studentene som kommer inn i dag over 3.

 

Stort frafall

Stephanie Bahl håper skjerpete krav vil gi mindre stryk i fag som medikamentregning og bidra til at færre slutter underveis i studiet. Sykepleierutdanningene har i dag stort frafall.

– Vi tror også det vil heve statusen til sykepleierne og at det vil gjenspeile at det er en krevende utdanning, sier hun.

– Når det er et åpent studie, tror folk det er lett å seile gjennom.

– Komplekst fag

– Men hva med de med dysleksi eller andre utfordringer som kan gjøre det vanskelig å prestere i teoretiske fag?

– Det gis mulighet for særskilt tilrettelegging på eksamen og det går også an å søke opptak på særskilt grunnlag, så jeg synes ikke det er et argument mot karakterkrav, sier Bahl.

At sykepleie i stor grad er et praktisk yrke, synes hun heller ikke taler mot økte krav til teori.

– Mange studenter stresser veldig med alle prosedyrene de må lære seg. Men hvem som helst kan lære en prosedyre. Det er alt rundt prosedyren sykepleie handler om, det er et komplekst fag. Jeg er veldig fornøyd med at Høgskolen i Oslo og Akershus har et prøveprosjekt om å kreve 3 i norsk.

3 godt nok

Bahl peker på at 3 ikke er en uoppnåelig karakter på en skala fra 1 til 6.

– Men er 3 godt nok?

– Lærerutdanningen stiller faktisk krav om 4 i matte, men vi er fornøyd med 3.

– Når vil alle sykepleierutdanningene stille krav om 3 i norsk, matte og engelsk?

– Vi har ikke satt tidsperspektiv, men jobber med saken, sier Stephanie Bahl.

Når det er et åpent studie, tror folk det er lett å seile gjennom.
Stephanie Bahl

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse