fbpx Kvinner har dårligere soningsforhold enn menn Hopp til hovedinnhold

Kvinner har dårligere soningsforhold enn menn

Bilde av piggtråd og gjerde rundt et fengsel
OVERGREP: 57 prosent av de kvinnelige innsatte vært utsatt for seksuelle overgrep i voksen alder og 42 prosent hadde vært utsatt for seksuelle overgrep som barn. Illustrasjonsfoto: Colourbox
Ny rapport fra Sivilombudsmannen viser at kvinner i fengsel har det tøffere enn menn.

Sivilombudsmannen la i dag frem rapporten "Kvinner i fengsel".

Seksuelle overgrep

Sivilombudsmannen peker på at kvinner i fengsel er en særlig utsatt gruppe. Forskning viser at de i større grad enn mannlige innsatte har vært utsatt for seksuelle overgrep som ofte fører til traumer, skam og skyldfølelse.

Ifølge en tidligere studie gjennomført i tre kvinnefengsler i Norge hadde 57 prosent av de kvinnelige innsatte vært utsatt for seksuelle overgrep i voksen alder, og 42 prosent hadde vært utsatt for seksuelle overgrep som barn.

Dårligere soningsforhold

Ifølge Sivilombudsmannens rapport, risikerer kvinner i fengsel å få dårligere soningstilbud enn menn. Det stemmer overens med funnene i  Kvinnerapporten til Kriminalomsorgen. De gjennomførte blant annet en dagstelling av kvinnelige innsatte 27. oktober 2014. På denne dagen satt det 197 kvinner og 3 546 menn i norske fengsler. 170 av kvinnene var domfelte, mens 27 var varetektsfengslet. Kvinnene utgjorde 5,56 prosent av alle innsatte.

Her er hovedfunnene fra Sivilombudsmannens undersøkelse oppsummert:

 • Flere kvinnefengsler er lokalisert i gamle og uegnede bygninger.
 • Mange kvinner har et betraktelig dårligere tilbud enn menn når det gjelder uteområder og tilbud om fysisk aktivitet.
 • Kvinner har gjennomgående dårligere tilgang til reell arbeidstrening enn det menn har.
 • Kvinnelige innsatte har ofte andre helseplager enn menn, og derfor også et annet behov for helsetjenester. Psykisk helsevern bør styrkes for kvinner i fengsel.
 • Kvinner i fengsel har dårligere tilbud om rusmestring sammenlignet med menn.
 • Kvinner som sitter i blandede fengsler har økt risiko for uønsket oppmerksomhet eller seksuell trakassering fra mannlige innsatte.
 • Enkelte kvinner risikerer å måtte sitte i fengsel med for høyt sikkerhetsnivå enn det saken deres tilsier på grunn av begrensede fengselsplasser for kvinner.
 • Kvinnelige innsatte risikerer å måtte sitte i fengsler langt fra familie og egne barn på grunn av få egnede soningsplasser. Dette kan være særlig utfordrende for mødre som ønsker besøk av barn som ikke kan reise alene. 

 

Hva har de gjort?

Mange kvinner er dømt for svært alvorlig kriminalitet, noe som ifølge rapporten også gjenspeiles i gjennomsnittlig domslengde som var 855 dager for norske statsborgere og 405 dager for utenlandske statsborgere. De domfelte kvinnene var dømt for følgende lovbrudd:

 • Straffeloven § 219, vold mot egne barn: 19 kvinner
 • Straffeloven § 233, drap: 21 kvinner
 • Straffeloven § 162, narkotika: 55 kvinner
 • Straffeloven § 257, tyveri: 42 kvinner
 • Straffeloven § 227/228, vold: 18 kvinner
 • Vegtrafikkloven § 31, kjøring i ruspåvirket tilstand: 9 kvinner
 • I tillegg var 5 kvinner dømt for sedelighet og 1 for voldtekt

Les også:

Sykepleie bak låste dører

Fant håp i rusomsorgen

Skeptisk til leie av fengselsplasser

Les også: