fbpx Passer på de unge med diabetes Hopp til hovedinnhold
Min jobb som diabetessykepleier

Passer på de unge med diabetes

Diabetessykepleier underviser ung jente sammen med foreldrene.

– For å gi gode råd må vi holde oss oppdatert på tekniske hjelpemidler.

Fakta
Anne Karin Måløy, diabetessykepleier

Arbeidsplass: Barneavdelingene på Ullevål sykehus i Oslo

CV:
1983: Nyutdannet sykepleier desember
1984 - 1998: Barneavdelingen på Aker sykehus i Oslo
1998 - 2003: Barneavdelingene på Ullevål sykehus i Oslo
2003 - Diabetessykepleier på Ullevål barnepoliklinikk
2007: Videreutdanning i diabetessykepleie, Bergen

Når noen får diabetes, berører det hele familien. Det varierer hvordan de takler sykdommen. Å jobbe med dem som sliter med å ivareta egen sykdom, er både utfordrende og spennende for oss. Og det er også veldig godt å være med når ting endrer seg og går bedre.

Diabetesbarn måler HbA1c hos oss. Det er en blodprøve som beskriver gjennomsnittlig blodsukker de siste 10–12 ukene. Oppfølging fra lege har de minimum hver tredje måned fra de er 0–18 år. Hvis de trenger mer støtte og oppfølging, er det ofte diabetessykepleieren som gjør det. Vi har i perioder pasienter som kommer hit hver 2.–4. uke.

Store deler av min arbeidshverdag går med til samtaler, veiledning eller motivasjon knyttet til behandling. Eller opplæring, utprøving og nedlasting av tekniske hjelpemidler som pasientene kommer med. Vi setter av tid til kurs og reiser rundt til skoler og barnehager hvor det går diabetesbarn for å fortelle og informere. Samtaler med foreldre på telefon fyller også mye av dagen. Her gir jeg veiledning og råd, og mye kan løses på denne måten.

På Ullevål har vi et diabetesteam som består av lege, diabetessykepleier, ernæringsfysiolog, sosionom, psykolog og sykepleier fra sengepost. I teammøtene vurderes pasienter, vi diskuterer mål og strategi for behandlingen, oppdaterer oss faglig og snakker om hvordan utnytte tid og ressurser best mulig. Vi bruker trafikklys som et verktøy for å sikre at alle får like god oppfølging. Grønt står for pasienter som mestrer behandlingen bra, mens gult og rødt sier at pasienten trenger mer oppfølging.

Jeg trives i jobben min og gleder meg til å gå på jobb. Det er veldig hyggelig å følge pasienter jevnlig over flere år. Pasientkontakten gir meg mye.

Ungdommene kan til tider ha stunder hvor det ikke er så greit å ha diabetes. I mange samtaler veileder vi ungdom og foreldre i hvordan snakke om diabetes uten at det blir mas. Hvordan skal man ta imot påminnelser og hvordan unngå å minne på for ofte? Et tilbud vi gir er sms-meldinger som i en periode kan være til hjelp for å huske å sette insulin. For eksempel: «Insulin er bra, husk å ta».

Artikkelen sto på trykk i Sykepleien nr. 1/2017.

Fakta
Her kan du bli diabetessykepleier:

Nord universitet, Bodø har videre­utdanning i diabetesbehandling og diabetesomsorg
Høgskulen på Vestlandet, Bergen har videreutdanning i diabetessykepleie

Se også utdanning.no

(Oversikten over utdanninger kan ha mangler. Ikke alle tilbudene har oppstart hvert år. Ta kontakt med skolene eller faggruppen.)

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse