fbpx Vaktbikkje på operasjonsstua Hopp til hovedinnhold
Min jobb som operasjonsykepleier

Vaktbikkje på operasjonsstua

Operasjonssykepleier Pål Erik Løken inne på en operasjonsstue.

At alle følger de hygieniske prinsippene er bare en av mange oppgaver en operasjonssykepleier har.

Fakta
Pål Erik Løken, operasjonsykepleier

Arbeidsplass: Operasjonssykepleier på Sykehuset Østfold.

CV:
2000: Nyutdannet sykepleier.
2000: Akuttmottaket i Fredrikstad.
2008: Ferdig utdannet operasjonssykepleier. 
2008 -: Operasjonssykepleier på Sykehuset Østfold.

Som operasjonssykepleier er det viktig å planlegge ­arbeidsdagen grundig. Vi starter med en egen rapport på morgenen hvor vi deles opp i team. Planen for operasjonen legges ofte på operasjonsstuen i samarbeid med anestesisyke­pleier, anestesilege og kirurger.

Funksjonen vår er todelt. Én koordinerer og én vasker seg steril.­ Vi er alltid to, og ved lange operasjoner bytter vi på rollene.­

Som koordinerende operasjonssykepleier tar jeg imot pasienten. Det er viktig å vise trygghet som fagperson for å berolige og støtte pasienten. Jeg må ha kontroll på utstyret som skal brukes og server de som står i det sterile feltet. I den sterile­ funksjonen assisterer jeg kirurgene.

Det er viktig å være forutseende og følge­ med underveis for raskt å kunne agere om det oppstår akutte situasjoner. Sammen har vi også overoppsynet med sterilitet og hygiene. Vi er på en måte vaktbikkjene som passer på at alle følger de hygieniske prinsippene. 

På dagtid er jeg seksjonert på gastrokirurgisk enhet. Her opereres i all hovedsak kreftpasienter i mage-tarmsystemet. Ved laparoskopiske operasjonsteknikker tippes pasienten i ulike retninger for å optimalisere arbeidsforholdene i buken. Ved å passe ekstra godt på nerver og karforsyning unngår vi unødvendig trykkbelastning som kan gi nerveskader og trykksår. 

Vi bruker mye høyteknologisk utstyr som krever god opplæring og teknisk forståelse. Flere menn med teknisk interesse bør oppfordres til å søke operasjonsfaget. I tillegg til inngående anatomikunnskaper må man vite en del innenfor gastrokirurgi, urologi, karoperasjoner, gynekologisk kirurgi, øre-nese-hals og ortopedi. Det er alt fra små sårrevisjoner til store aorta-operasjoner. Vi må med andre ord kunne mye om alt! 

I perioder kan dagene være uforutsigbare, spesielt vaktene på ­ø-hjelp. Vi har alltid et akutt-team og traumeberedskap klar. 

Det kan være vanskelig for utenforstående å skjønne hvordan vi jobber. Sykepleiere fra andre avdelinger bør oppfordres til å hospitere hos oss for å få innblikk i ­arbeidsdagen vår.

Artikkelen sto på trykk i Sykepleien nr. 8/2016.

Fakta
HER KAN DU BLI OPERASJONSSYKEPLEIER:

Høgskulen på Vestlandet.
Høgskolen i Østfold.
Lovisenberg diakonale høgskole.
Høgskolen i Ålesund.

Se også utdanning.no

(Oversikten over utdanninger kan ha mangler. Ikke alle tilbudene har oppstart hvert år. Ta kontakt med skolene eller faggruppen.)

Flere menn med teknisk interesse bør oppfordres til å søke operasjonsfaget.
Pål Erik Løken

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse