Min jobb som helsesøster for eldre Fine møter med livserfarne brukere

PÅ FARTEN: Hjemmebesøk er en viktig del av Raila Kallios arbeidsdag.

– Tilliten jeg får når de forteller sine livshistorier, skaper «gylne øyeblikk».

Jobben min som helsesøster er å bidra til et godt og selvstendig liv for eldre i egen bolig ved å fremme helse og trivsel. Hovedvekten av brukere er 78 år og oppover. Harstad kommune har hatt helsestasjon for eldre i 25 år.

Min arbeidsdag starter på kontoret, lokalisert på Sama Kafe og aktivitetssenter. Derfra besøker jeg tre brukere om dagen. Disse bor fra Sandtorg i sør, til øyene Grytøy, Bjarkøy og Sandsøy i nord. Vi sender brev 2–3 uker i forkant, med dato og tid for når vi skal komme på hjemmebesøk. Ønsker de ikke at vi kommer, må de ringe for å avlyse. Før besøket ringer jeg opp vedkommende for å minne om avtalen, men også for å få litt kontakt og kanskje for en veibeskrivelse.

Vårt satsingsområde er syn, hørsel, sosialt nettverk, fysisk aktivitet, kosthold, ulykkesforebygging og psykisk og fysisk helse. Dette har jeg i hodet når jeg kommer fram, men starter alltid med å spørre «Hvordan har du det?». Noen har mye på hjertet, mens andre bare er glad for besøk.

Jeg henviser til hjelpemidler, hjemmesykepleie og annet. Ofte gjøres det administrative på stedet eller så tas det når jeg er tilbake på kontoret. Jeg har også mulighet til å måle blodsukker, hemoglobin og ta hørselstest, men de fleste får dette gjort hos fastlege.

Vi har åpen helsestasjon så brukerne kan komme dit til timeavtale, og  jeg følger opp ved behov.

Det beste med min jobb er samholdet mellom oss kolleger og de fine møtene med brukerne som har mye livserfaring. Tilliten jeg får når de forteller sine livshistorier, skaper «gylne øyeblikk».

Dessverre er det stor ensomhet blant de eldre. De er mye alene. Alle har ikke sine nærmeste rundt seg, eller venner har gått bort. Noen er deprimerte. TT-kortet som kan brukes for å komme til aktivitetssenteret, prioriteres til matinnkjøp. Jeg føler det er lite jeg kan gjøre med ensomheten. Det er et stort problem. Men har hørt om kommuner som har busser som henter brukerne. Det hadde vært et flott tiltak hos oss.

Historien har stått på trykk i Sykepleien nr. 10/2015.

Les også: