fbpx Når sykepleiere mobbes på jobb Hopp til hovedinnhold
Ny doktorgrad

Når sykepleiere mobbes på jobb

Bildet viser en sykepleier i en korridor.

​Sykepleiere som utsettes for mobbing på arbeidsplassen, vil sjelden klare å løse problemet alene. Tvert imot kan det gjøre vondt verre.

– Selv om det er relativt lite utbredt, kan det være alvorlig nok for dem som utsettes for det, sier doktorgradsstipendiat Iselin Reknes.

Hun snakker om mobbing av sykepleiere på arbeidsplassen, et tema hun kan mer om enn de fleste.

21. oktober forsvarer hun sin avhandling Exposure to workplace bullying among nurses: Health outcomes and individual coping ved Universitetet i Bergen. Over 2 000 sykepleiere er inkludert i studien, som ser spesielt på helseeffektene av mobbing og bruk av mestringsstrategier hos dem som rammes.

Bildet viser Iselin Reknes.

Rapporterer om angst

Det viser seg at mobbeofre som på egenhånd forsøker å gjøre noe med problemene, risikerer å gjøre vondt verre.

– De som bruker aktive mestringsstrategier, rapporterte en økning i angstsymptomer over tid når de blir mobbet, forteller Reknes.

– De som bruker passive mestringsstrategier, har derimot samme angstnivå uavhengig av om de mobbes eller ikke.

Årsakene er uklare, men skuffelse og frustrasjon over ikke å lykkes i sine bestrebelser kan, ifølge Reknes, spille inn.

– Uansett viser dette at det er vanskelig å håndtere mobbing alene, og man antar støtte eller inngripen fra tredjeparter, slik som ledere eller HR-personell, kunne vært til god hjelp.

Sykepleiere oftere utsatt

Reknes er tilknyttet Forskningsgruppen for arbeidsmiljø, ledelse og konflikt ved Institutt for samfunnspsykologi på Universitetet i Bergen, og hennes avhandling inngår i et større prosjekt om søvn, skiftarbeid og helse blant norske sykepleiere (SUSSH).

Fra tidligere studier vet man at sykepleiere har en høyere risiko for å oppleve mobbing på arbeidsplassen enn andre, og dette var en medvirkende årsak til at man valgte å se på nettopp denne yrkesgruppen.

– Spesielt i sykehusmiljøer kan hierarkiske strukturer gjøre sykepleiere utsatt. Det kan handle om negativ atferd fra ledelse og overordnete, men også fra kollegaer, forklarer Reknes.

– Vi har også sett på aggresjon fra pasienter, som er mer utbredt enn mobbing, men dette har ikke i like stor grad en umiddelbar psykisk effekt på dem som rammes.

Sjeldnere i Norge

Sammenlignet med tidligere studier, så man i denne undersøkelsen at sykepleiere i Norge sjeldnere opplevde mobbing enn kollegaer i andre land. Selv om seks prosent av sykepleierne oppga at de ble mobbet på jobb, var dette noe de hovedsakelig opplevde av og til, og alvorlighetsgraden blir betegnet som lav.

– I de vitenskapelige artiklene bruker vi derfor «eksponering for mobbehandlinger» heller enn begrepet «mobbing», sier Reknes.

– Likevel kan den negative adferden være en alvorlig kilde til stress og redusert mental helse for dem som rammes, og vi vet fortsatt for lite om hvilke mestringsstrategier som fungerer.

Les også: Vold og mobbing blant sykepleiere i Palestina

Spesielt i sykehusmiljøer kan hierarkiske strukturer gjøre sykepleiere utsatt
Iselin Reknes

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse