fbpx Halvparten vil slutte, halvparten vil bli Hopp til hovedinnhold

Halvparten vil slutte, halvparten vil bli

Heidi Gautun

– Sykepleierne som vil slutte, sier at tidspresset går ut over kvaliteten på tjenesten. De som vil bli, opplever de kan gjøre en god jobb, sier forsker Heidi Gautun.

Heidi Gautun er prosjektleder for NOVA-rapporten «Underbemanning er selvforsterkende. Konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem».

Blant annet kommer det fram at nesten halvparten av sykepleierne som arbeider der, vurderer å slutte.

5 000 sykepleiere er intervjuet i arbeidet med rapporten.

– Hvilke tiltak foreslår du for å unngå flukt fra sykehjem og hjemmesykepleie?

– Jeg tror det er viktig å gi sykepleierne en større anerkjennelse for arbeidet de gjør, og tilby bedre arbeidsbetingelser, sier Gautun.

Ryktene går

Heidi Gautun har snakket med mange sykepleiere i årenes løp og vet at ryktene går om de ulike arbeidsplassene. De vet ofte hvor det er bra å jobbe – og motsatt:

– Sykehjem hvor det går rykter om at det er bra å jobbe, er det lettere å rekruttere til. Hører man om en leder som tar godt vare på de ansatte, og som har ting på stell, vil man gjerne søke til det sykehjemmet. Får de ansatte forståelse for at de jobber under et stort tidspress, er det lettere å stå i ting, tror NOVA-forskeren.

– Ansatte bør ikke utsettes for ytterligere stress. De liker ledere som har en god innstilling til faglighet og kvalitet på tjenestene til brukerne.

For stort tidspress

Gautun viser til at de som sier de vil slutte, sier at tidspresset går ut over kvaliteten på tjenesten. Den psykiske og fysiske arbeidsbelastningen blir for stor.

– Bemanning er det store problemet. Ledelse blir også nevnt. Også lønn og videreutdanning.

Mangler bemanning

– Det handler om rammebetingelser for lederne også, understreker Gautun.

– Det blir vanskelig å få de gode lederne til å jobbe i kommunene hvis administrativ og politisk ledelse skviser tjenestene. De må ta ansvar for rammene.

– Jus er viktig, men der er veldig mye bra på plass. Pasientene skal få dekket grunnleggende behov. Rettighetene for eldre er gode. Man kan si at eldre har rett til tjenester for å få dekket helse- og omsorgsbehov, men det hjelper jo ikke hvis det ikke er nok bemanning. Det hjelper ikke å ha lovverk på plass hvis man ikke har tjenester med nok ansatte med kompetanse.

– Ikke press dem på minutter

Gautun har dette rådet til kommuneledelsen:

– Vær klok når dere bruker tidsregistreringsskjema i hjemmetjenestene. Skjemaer kan være nyttig for å dimensjonere arbeidsoppgavene. Men hvis de blir for stramme, er det fare for at tidspresset blir så stort at man mister arbeidstakere.

– Blir ansatte presset på minutter, virker det destruktivt, og det er fare for at de gir opp å jobbe i hjemmetjenesten.

Ville ha en jobb med mening

– Nå kan nyutdannede velge å jobbe hvor de vil, og de fleste vil på sykehus?

– Allerede nå ser vi at de fleste nyutdannede sykepleiere får jobbe der de ønsker. Arbeidsmarkedet vil bli enda bedre for sykepleiere framover. Det ser ut som eldreomsorgen er taperen.

– Er du overrasket over at halvparten vurderer å slutte?

– Ja, det er jeg. Spesielt når man ser at grunnen til at de begynte, var at de ønsket en jobb med mening og å være til nytte for eldre og andre kronisk syke pasienter. Men de får ikke gitt det de mener er forsvarlig. Det er sløsing med ressurser.

– Lytt til dem som jobber 

– Hvordan kan man unngå å framstille situasjonen uten å gjøre den verre?

– Det er stor oppmerksomhet om rekruttering, men hvorfor ikke være mer opptatt av å ta vare på de som er der? Det er ikke klokt å ta dem som en selvfølge.

Gautun, som har lang erfaring som forsker, mener det er tydelig at å jobbe på sykehjem og i hjemmesykepleien kan være meningsfylt:

– Det er gode muligheter for å bli en god sykepleier. Får man gjort jobben, gir det veldig mye å kunne bedre andres liv. Det er egentlig en jobb som kan gi veldig mye.

– Det er veldig viktig å ta på alvor tilbakemeldingene til de som jobber i tjenesten. Samtidig må man få fram at under de rette forholdene er jobben meningsfylt og utfordrende med gode muligheter for læring. Ved å bedre arbeidsbetingelsene, kan disse tjenestene få høyere status og kanskje lykkes bedre med å rekruttere og beholde flere sykepleiere, mener Gautun.

Les også:

Sykepleiere på vei bort fra eldreomsorgen

- Åtte har sluttet hittil i år

- Urovekkende at halvparten vurderer å slutte

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse