fbpx – Urovekkende at halvparten vurderer å slutte Hopp til hovedinnhold

– Urovekkende at halvparten vurderer å slutte

NSF-leder Eli Gunhild By

– Økt lønn er tiltak nummer én for å beholde sykepleiere på sykehjem og i hjemmesykepleie, mener NSF-leder Eli Gunhild By.

«Underbemanning er selvforsterkende» er tittelen på en ny rapport utført av Nova på oppdrag fra Norsk Sykepleierforbund. Den tar for seg konsekvenser av mangel på sykepleiere i hjemmesykepleien og sykehjem. Nesten 5 000 sykepleiere har sagt sin mening i undersøkelsen.

Les om funnene: Sykepleiere på vei bort fra eldreomsorgen

– Hvorfor bestilte dere rapporten?

– For å ha faktagrunnlag. Vi ser at sykepleiermangelen bare øker, og for at vi ikke bare skal snakke for vår syke mor, så vil vi med fakta stille krav til politikerne, sier Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund (NSF).

Vurderer å slutte

– Hva ble du mest overrasket over?

– At halvparten av de som jobber i hjemmesykepleien og på sykehjem vurderer å slutte i jobben. Det syns jeg er urovekkende. Samtidig er det såpass konkret at det går å ta tak i det.

Det dreier seg ikke bare om ny-rekruttering, påpeker By.

Vel så viktig vil det bli å satse på å beholde sykepleierne.

– De viktigste faktorene vil være lønn, arbeidsforhold og fagmiljø.

– I den rekkefølgen?

– Ja.

Får ikke full stilling

Hun føyer til:

– Og hele stillinger. To av ti begrunner det at de vil slutte med at de ikke får full, fast stilling.

Men NSF-lederen ser muligheter:

– Siden de gir beskjed om hva som er feil, kan man gjøre konkrete tiltak og ha mål det er mulig å oppnå.

Lettere å få jobb der man vil

Nyutdannede sykepleiere får nå lettere jobb der de vil, viser Nova-rapporten.

– Kommunesektoren har allerede et dårlig omdømme som arbeidsplass for sykepleiere. Hvordan skal dere unngå å svartmale ytterligere?

– Noe som må gjøres, er å lage gode praksisplasser. Erfaring sier at studenter som har gode praksisplasser, velger å jobbe der som sykepleiere. Da må de ha opplevd å ha gode veiledere og et godt fagmiljø. De må ha kolleger å rådføre seg med når de møter dårlige pasienter.

By viser til sykepleieren som er sitert i Nova-rapporten: «Velger jeg med hodet mitt velger jeg sykehus, velger jeg sykehjem, velger jeg med hjertet mitt.»

– Vi må sørge for at forholdene legges til rette så sykepleierne kan velge det samme med både hodet og hjertet.

Godt fagmiljø er selvrekrutterende

– I praksis møter sykepleierstudentene pasienter som berører dem. Hvis man kan utvikle seg som fagperson, vil det virke selvrekrutterende.

– Alt henger sammen, hvordan kan man oppnå dette når det ikke er nok sykepleiere?

– Det er en stor jobb. Sykepleierne er gjennomsnittlig 57 år når de pensjonerer seg. Studenter sier de i liten grad ønsker å jobbe på sykehjem og i hjemmesykepleien. Løsningen er: Gode praksisplasser, økt bemanning, trygt fagmiljø, økt andel heltidsstillinger. Vi ser noen steder at det går å få det til. Det gjelder å ha troen på det og å satse på det, mener By.

– Ikke gjør alt mulig annet

– Men hvis flere sykepleiere skal til kommunene, blir det manko på sykehusene?

– Det handler like mye om å ha riktig bemanning. Vi må se hva sykepleierne bruker kompetansen til. Det må også være nok helsefagarbeidere, ergoterapeuter og aktivitører som brukes aktivt, sier By.

– Sykepleierne må gjøre jobben de skal gjøre, ikke alt mulig annet. Ansvaret for dette har politikerne og arbeidsgiverne.

Vil ha flere heltidssykepleiere

– Sykepleieryrket tiltrekker seg damer som mer enn andre vil jobbe deltid. Hva gjør man med det?

– Vi har hatt et heltidsprosjekt sammen med arbeidsgiverorganisasjonen KS, men vi har ikke fått til å få flere i heltid. Det er fortsatt lang vei å gå.

By har en oppskrift:

– Første skritt er å lyse ut hele faste stillinger så de nyutdannede får et tilbud. Det må være en selvfølge at det normale skal være heltidsstillinger.

By legger til at det må det være lov å redusere stillingsprosenten i perioder i livet, slik andre også har det.

– Selvfølgelig har vi medlemmer som ønsker å redusere stillingene. Men vi må jobbe for at arbeidsgiverne lyser ut hele stillinger. Det vil gi sikkerhet både for pasienter og ansatte.

– Mange sykepleiere sier at de vurderer å slutte. Men hva gjør de reelt?

– Det vet vi ikke. Men bare det at de har tenkt det, forteller mye. Det må bli så attraktivt å jobbe, at de vil ønske å videreutvikle seg i jobben.

Derfor anbefaler By lønn under videreutdanning, også i sykehjem og hjemmesykepleien.

– Ledere må bruken tiden til å lede, ikke brannslokke

– For å få dette til trengs gode ledere – som ofte er sykepleiere?

– Ja, og de må ha gode rammevilkår så de kan bruke tiden til å lede.

– Ikke bare ringe etter vikarer?

– Nei, og de må ha et lederkollegium de kan diskutere med. Du kan ikke sitte alene og være leder. Ledere skal ikke bruke tiden på å drive brannslukking. De må se sine ansatte og ha mulighet til å kunne gi dem noe. De må ha systemer til å følge dem opp.

– Men noen får det til?

– Ja, noen har evnen til tross for trange rammer. Det er de som klarer å lytte til de ansatte, og som kan lage levelige turnuser og sørge for faglig oppdatering.

Må ha språkforståelse

– Det blir stadig flere flerkulturelle sykepleiere, særlig i pleietjenesten?

– Ja, og det er veldig bra med ulik kulturell bakgrunn. Det avgjørende for å fungere er å ha god språkforståelse. Ofte er det mangel på det som skaper problemer for pasientene. De skal kunne formidle det de observerer, og oppfatte beskjeder.

NSF får mange meldinger om språkproblemer, forteller By:

– På noen sykehjem er det mange med dårlig språkforståelse. Det handler også om at det er mange ufaglærte som mangler både opplæring og språkopplæring.

By tror det står bedre til med sykepleiere:

– Har man gått tre år på sykepleierskole, har man ofte tilegnet seg et godt språk. Dette er avgjørende for kommunikasjonen både med pasienter og kolleger, så pasienten kan få riktig behandling.

Skal ikke sutre

– Sykepleiermangelen vil øke enda mer de neste årene. Nå er det avgjørende at helseministeren og ordførere faktisk tar tak i dette. Vi trenger et sykepleierløft, ellers vil vi tape i konkurransen om tilstrekkelige tilbud til oss selv og våre mødre og fedre.

By påpeker at det er ingen politikere som ikke ønsker en verdig eldreomsorg.

– Men de må sette av ressurser så det er mulig å oppnå det. Nå vil vi borre med fakta. Vi skal ikke sutre. Vi opplever også at vi blir tatt på alvor, fordi vi snakker faktabasert og troverdig, sier Eli Gunhild By.

Les også:

- Åtte har sluttet hittil i år

Sykepleiere på vei bort fra eldreomsorgen

Det normale skal være heltidsstillinger.
Eli Gunhild By, NSF-leder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse