fbpx Tysk tariffavtale innfører bemanningskrav på sykehus Hopp til hovedinnhold

Tysk tariffavtale innfører bemannings­krav på sykehus

Tyske sykepleiere demonstrerer i Berlin

BERLIN: Universitetssykehuset Charité i Berlin har inngått en ny tariffavtale som ikke bare handler om euro og cent, men innfører minstestandarder for pleie og bemanning.

Etter knallharde forhandlinger i flere år er fagforbundet Ver.di og ledelsen for Berlins største sykehus, Charité, blitt enige om ikke bare en moderat lønnsøkning, men også bestemte minimumsstandarder for bemanning på sykehusavdelingene.

Må opprette nye stillinger

Charité sysselsetter over 4 300 ansatte og må nå opprette en rekke nye stillinger for å sikre forsvarlig pleie og omsorg. Det foreligger ennå ikke tall, men tyske medier mener å vite at 220 nye stillinger blir første resultat av den nye tariffavtalen.

Tariffavtalen er enestående i tysk fagbevegelses historie og tas vel imot. Berlins vitenskapsminister Sandra Scheeres fra det sosialdemokratiske partiet SPD, som også er styreleder for Charité, er fornøyd.

– Tariffavtalen er i tysk sammenheng enestående og viser vei framover, sier hun ifølge lokalradioen RBB.

Også helseminister Mario Czaja fra det kristligdemokratiske partiet CDU støtter avtalen og håper at den vil ha en signalvirkning for sykehus i hele Tyskland.

Årelang kamp

De ansatte ved Charité og deres fagforening har i årevis vist til at mange av avdelingene ved sykehuset er underbemannet og kun kan yte nødvendig pleie og omsorg ved omfattende bruk av overtid og vikarer. Nå skal dette endres, og det skal blant annet innføres en minimumsregel om én pleier per maksimalt to pasienter på intensivstasjonene.

I avtalen er det også inntatt bestemmelser om at de nye stillingene skal besettes med fagutdannet og kvalifisert personale, og at det ikke gis adgang til å fylle opp med ufaglærte hjelpepleiere.

Det tyske storforbundet Ver.di (2,3 millioner medlemmer) har lenge kritisert tilstandene på tyske sykehus, syke- og pleiehjem. Som en videreføring av den nye tariffavtalen på Charité har forbundet denne uken gjennomført en landsomfattende «overtidsaksjon». Forbundet har innhentet informasjon fra 295 sykehus med i alt 109 000 ansatte, og dokumenterer at sykehusene har utestående 35,7 millioner overtidstimer.

Onsdag forrgje uke aksjonerte forbundet utenfor de enkelte sykehusene, mens de torsdag bygde et såkalt «overtidsberg» foran det tyske Helsedepartementet i Berlin sentrum.

Gjennomsnittlig 32,5 timer overtid til gode

Bilde av tyske sykepleiere som demonstrerer

En av aksjonslederne, Michael Dehmlow, sier til Sykepleien.no at det er enorme tall, og at det i praksis betyr at hver enkelt ansatt p. t. har 32,5 timer overtid til gode.

– Det er enorme tall vi snakker om, og dette kan ikke fortsette. Hvis vi snakker penger, så utgjør de 35,7 millioner overtidstimene tilsammen 786 millioner euro (tilsvarer 7,3 milliarder kroner). Omgjort i faste stillinger snakker vi om 17 800 årsverk, sier Dehmlow.

Sylvia Bühler i Ver.dis toppledelse sier at regjeringens plan om å opprette 6 200 nye stillinger i helsevesenet på langt nær løser problemene. Det kreves atskillig sterkere lut.

– Helsearbeiderne og legene vil ha mer tid til pasientene, tid til å snakke med dem, lytte til deres problemer og yte god terapi og pleie. Det nytter jo ikke når de hele tiden står under et slikt arbeidspress, sier Bühler.

Hvis vi snakker penger, så utgjør de 35,7 millioner overtidstimene tilsammen 786 millioner Euro
Michael Dehmlow

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse