fbpx Fornøyde sykepleierstudenter - men store forskjeller Hopp til hovedinnhold
Studiebarometeret:

Fornøyde sykepleier­studenter - men store forskjeller

Illustrasjoner av sykepleier i forskjellige positurer

Sykepleierstudenter er godt fornøyd, men det er store forskjeller mellom studiestedene.

Ifølge Studiebarometeret er sykepleierstudenter gjennomsnittlig fornøyd med studieprogrammene sine.

På spørsmål om hvor fornøyde de er med studiet, fikk sykepleierstudentene en score på  4,1. Dermed er sykepleierstudentene like fornøyd som landsgjennomsnittet. Skalaen går fra 1 til 5, der 5 indikerer høyest tilfredshet.

De aller mest fornøyde sykepleierstudentene finner du på Betanien, Høgskolen i Oslo/Akershus avdeling Kjeller, Høgskolen i Buskerud/Vestfold, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Haraldsplass.

Veiledning

Området som studentene er mest misfornøyd med er veiledning og mullighet til å påvirke innhold i studieprogrammet. Hele 30 prosent av studentene er sier de er misfornøyde på dette området.

Det gjeder også sykepleierstudentene.

Store forskjeller

– Studiebarometeret avdekker store forskjeller mellom de ulike studieprogrammene og hvor kritiske studentene er. Det betyr at vi ikke bare kan si oss fornøyde med det overordnede og overse studier som scorer lavt lokalt. NOKUT forventer at institusjonene tar studentene på alvor og rydder opp der varsellampene blinker rødt, sier Terje Mørland, direktør i NOKUT. Studiebarmoteret er NOKUTS nasjonale studentundersøkelse.

Totalt har 29 000 studenter fordelt på 59 utdanningsinstitusjoner svart på spørsmål om hvor tilfredse de er med studiet. Det er tredje gang NOKUT gjennomfører denne undersøkelsen.

Du kan sjekke tallene for din institusjon her.

Masterstudenter ikke like fornøyd

Masterstudentene i sykepleie er vesentlig mindre tilfreds i 2015 enn i tidligere år, ifølge NOKUT.

Årsaken tror NOKUT skyldes at antall og sammensetningen av masterprogram i sykepleie har endret seg vesentlig fra 2014 til 2015.

- Noen av masterprogrammene er nye, andre har gått fra å være videreutdanning til masterprogrammer og noen tilbys kun annethvert år og andre vil i praksis være videreutdanningsprogrammer.

Relevant utdanning

Sykepleierstudenter er vesentlig mer fornøyde enn gjennomsnittstudenten når det gjelder arbeidsrelevans ved studiet. De er også over snittet tilfreds med praksis. På dette området er masterstudentene mer tilfreds enn bachelorstudentene.

Sykepleierstudenter sier de i snitt bruker 38,7 timer på studier i uka. Det er over snittet som er på 35,1 timer i uka.

Sykepleieutdanningene har vesentlig mer organisert tidsbruk enn gjennomsnittet, men mindre egenstudier.

Tar tilbakemeldingene

– Studiebarometeret viser oss studentenes oppfatninger av kvalitet, og det er bra at stadig flere tar del i undersøkelsen. Vi skal bruke studentenes tilbakemeldinger godt i arbeidet med stortingsmeldingen om kvalitet i høyere utdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

NOKUT forventer at institusjonene rydder opp der varsellampene blinker rødt
Terje Mørland, direktør i Nokut

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse