fbpx Studerer 40 timer i uka Hopp til hovedinnhold

Studerer 40 timer i uka

Sykepleierstudentene bruker 40 timer i uka på studiene. Det er mer enn gjennomsnittet, men mindre enn medisinerstudenter og politistudenter.

Studiebarometeret har publisert den andre undersøkelsen blant norske studenter. Studentene er minst fornøyde med individuell oppfølging og veiledning, mens arbeidslivsrelevans og læringsutbytte får best vurdering.

Undersøkelsen viser også at variasjonen er store.


Fornøyde sykepleierstudenter

Alt i alt sier 82 prosent av sykepleierstudentene at de er fornøyd med utdanningen.

På spørsmål om tilbakemelding svarer 48,5 prosent at de er fornøyde, mens 34 prosent er negative til oppfølgingen på studiet sitt.

– Det er bekymringsfullt at mange studenter er tildels meget misfornøyd. Spesielt gjelder det individuell tilbakemelding og faglig oppfølging. Universitetene og høyskolene har en jobb å gjøre med å finne ut av hva som er årsaken, og sette inn nødvendige tiltak, sier direktør Terje Mørland.

For sykepleierstudentene varierer "Alt i alt"-tilbakemeldingene fra 4,8 i topp, til 3,2 i bunn (på en skala fra 1 til 5). Noen sykepleierstudenter er altså veldig fornøyde, mens andre er ganske misfornøyde.

- Sykepleierstudentene er blant de som vurderer yrkesrelevansen høyest, melder Nokut.


- Studenter er ikke late

I fjor da Studiebarometeret la frem sine funn, oppga sykepleierstudentene at de jobbet 30 timer i uka med studiene. Noe som er langt under en normalarbeidsuke på 37,5 timer. I flere medieoppslag ble studentene beskyldt for å være late.

- Studenter er langt fra late.  Over halvparten av studentene må jobbe ved siden av studiet, sa daværende leder for NSF Student, Stian Aasoldsen til sykepleien.


Tidsbruken opp

I årets undersøkelse har tallene for hvor mange timer en student studerer, økt.

Nokut skriver i pressemelding at endringene er store for enkelte utdanningstyper, der i blant sykepleierstudetne.

- Dette skyldes trolig at studenter vurderer praksis inn i tidsbruken på en ny måte. Det kan også skyldes omlegging i enkelte studieprogram. For sykepleierstudentene øker både antall timer organisert undervisning og egenstudier per uke. I snitt sier nå en sykepleierstudent at de bruker 40,4 timer i uka på studiene. (se tabell)

 

 

Over snittet

I snitt bruker den norske heltidsstudenten 34,7 timer i uka på studier. Studentene sier de timene fordeler seg på 16,3 timerorganiserte læringsaktiviteter, og 18,4 timer i uka brukes på egenstudier.

Sykepleierstudentene som gruppe ligger derfor over snittet med 40,4 timer total studiebelastning.

Når det gjelder å jobbe ved siden av studiene, sier studentene at de bruker åtte timer i uka på lønnet arbeid.

 

Alt i alt, sier 82 prosent av sykepleierstudentene at de er fornøyd med utdanningen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse