fbpx - Det er ingen hvilepute å ta sykepleierutdanning Hopp til hovedinnhold

- Det er ingen hvilepute å ta sykepleier­utdanning

Mia Andresen

Studier med høye inntakskrav gir motiverte studenter. Det er et argument for at kravene for å komme inn på sykepleierutdanningen må økes, mener NSFs studentleder, Mia Andresen.

NSF studentleder, Mia Andresen, fornøyd med at flere sykepleierstudenter har svart på  NOKUTs studiebarometer i år.

Øyeåpner for mange

Hun har fått presentert resultatene. Hun er ikke overrasket, men synes det er noen hovedtrekk det er verdt å feste seg ved:

- Studier med høy status og høye inntakskrav, gjør at studenter som kommer inn, stiller høyere krav til både utdanningen og til seg selv. Studentenes motivsjon øker i takt med utdanningens status og prestisje, sier Andresen.

Hun mener det er et argument for at kravene for å komme inn på sykepleierutdanningen må opp, noe som lenge har vært en kampsak for NSF Student.

- Det er ingen hvilepute å ta sykepleierutdanning. For mange blir det en øyenåpner at studiet er så krevende og en årsak til at nesten 40 prosent av sykepleierstudentene dropper ut av studiet underveis. Dersom kravene hadde vært høyere for å komme inn, ville sannsynligvis frafallet gått ned, sier hun.

Ifølge Studiebarometeret har sykepleierstudenter i snitt økt jobbing ved siden av studiet med to timer siden i fjor, fra 8,2 timer i uka til 10,3 timer i uka.

- Vi vet fra før at sykepleierstudenter allerede er av de studentene som jobber mest ved siden av studiet samtidig som de sier at de bruker over 38 timer i uka på studiet. Det viser at sykepleierutdanning er intenst, sier hun.

Mest fornøyd 

Andresen mener det er bekymringsfult at sykepleierstudentene også i år sier at det er undervisning og veiledning de er minst fornøyd med.

- Det gjenspeiler tilbakemeldinger vi får fra studenter, sier hun.

Selv om det er forbedringspotensiale og store forskjeller i svarene mellom utdanningsstedene, er sykepleierstudentene stort sett fornøyde.

På spørsmål om hvor fornøyde de er med studiet, fikk de en score på  4,1. Dermed er sykepleierstudentene like fornøyd som landsgjennomsnittet. Skalaen går fra 1 til 5, der 5 indikerer høyest tilfredshet.

De aller mest fornøyde sykepleierstudentene finner du på Betanien, Høgskolen i Oslo/Akershus avdeling Kjeller, Høgskolen i Buskerud/Vestfold, Høgskolen i Sogn og Fjordane og Haraldsplass.

Store forskjeller

– Studiebarometeret avdekker store forskjeller mellom de ulike studieprogrammene og hvor kritiske studentene er. Det betyr at vi ikke bare kan si oss fornøyde med det overordnede og overse studier som scorer lavt lokalt. NOKUT forventer at institusjonene tar studentene på alvor og rydder opp der varsellampene blinker rødt, sier Terje Mørland, direktør i NOKUT. Studiebarmoteret er NOKUTS nasjonale studentundersøkelse.

Totalt har 29 000 studenter fordelt på 59 utdanningsinstitusjoner svart på spørsmål om hvor tilfredse de er med studiet. Det er tredje gang NOKUT gjennomfører denne undersøkelsen.

LES OGSÅ:

- Fornøyde studenter - men store forskjeller

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse