fbpx Fornøyde sykepleierstudenter Hopp til hovedinnhold

Fornøyde sykepleier­studenter

At over 80 prosent av sykepleierstudentene «alt i alt» er fornøyd med sitt studie, overrasker ikke nestleder i NSF Student, Silje Linnerud.

Studiebarometeret har gjennomført sin andre undersøkelse blant norske studenter, der iblant sykepleierstudenter. Hele 82 prosent av sykepleierstudentene sier de «alt i alt» er fornøyd med studiet.

Ikke overrasket

– Er NSF Student overrasket over at så mange sier de stort sett er fornøyd?

– Det overrasker ikke at den jevne student svarer at en er generelt fornøyd. Det vi imidlertid ser er at når studentene blir bedre kjent med retningslinjer for hvordan utdanningen skal gjennomføres, blir de blir mer kritisk, sier nestleder i NSF Student, Silje Linnerud.

Inntrykket til NSF Student er at mange av sykepleierstudentene får en god utdanning og er fornøyd, men at altfor mange er misfornøyd med oppfølgning og veiledning i praksis.

Liten er best

I dataene til Studiebarometeret ser ut til at det er studenter i deltidsstudie og ved mindre høyskoler som er mest fornøyd.

– Overrasker det?

– Det er heller ikke overraskende. Det er flere ting som peker i retningen at de ved de minste utdanningene er mer fornøyd. For eksempel at det er mindre kull og tettere oppfølgning, sier Linnerud.

Sykepleierstudenten vs. legestudentene

Sykepleierstudentene er i snitt mer fornøyd med oppfølging enn for eksempel medisinstudentene. (se tabelle under)

– Hvorfor tror dere det er slik?

– Praksisstudiene for sykepleierstudentene er organisert slik at de skal få tett oppfølgning fra kontaktsykepleier kontinuerlig gjennom hele praksisperioden. Store forskjeller på praksisplasser og individuelle forhold gjør praksisstudier generelt utfordrende, spesielt med tanke på at dette krever tett oppfølgning fra utdanningsinstitusjonene, sier Linnerud.

 


Store forskjeller

– Hva tenker du er sykepleierutdanningenes største utfordring?

– Den store variasjonen på sykepleierutdanningen. Vi må løfte den gjennomsnittlige kvaliteten på landsbasis. Derfor jobber vi for å innføre nasjonale prøver for at en skal kunne vurdere sluttkompetansen til avgangsstudentene, sier hun.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse