fbpx Dommens dag Hopp til hovedinnhold
Nasjonale deleksamener:

Dommens dag

Petter Sætre

Sensuren på den første nasjonale deleksamenen har falt. Sykepleierstudent Petter Sætre har bestått, men ikke alle har grunn til å feire.

Petter Sætre er student ved Høgskolen i Telemark. Utdanningen er en av 12 skoler som avholdt den første nasjonale deleksamen i anatomi, fysiologi og biokjemi for sykepleierstudenter.

Eksamensnervene var i høyspenn da Sykepleien snakket med Sætre  før  og  etter  eksamen.


God følelse

Sensuren falt den 15. januar.

- Hvordan gikk det?

- Jeg bestod eksamen, melder en fornøyd student.

- Hvordan føles det?

- Det er en god følelse. Det kan jeg love deg, sier han.


Nesten halvparten strøk

Men ikke alle Sætres medstudenter er like fornøyd etter sensuren:

- Høgskolen i Telemark fikk høy strykprosent. 55 prosent av studentene på deltid strøk, mens tallet var 32 prosent blant helstidsstudentene, sier Petter.

Det gir høgskolen en gjennomsnittlig strykprosent på 45.


Skal evalueres

Det er NOKUT som har ansvaret for deleksamenen og som skal gjennomføre evalueringen.

Kommunikasjonsdirektør, Gard Realf Sandaker-Nielsen, sa til Sykepleien før jul at  NOKUT ikke vil gå ut med tallene for skolene før konteeksamner og analyser er gjennomført.

- I mars har vi planlagt et frokostmøte hvor vi legger frem vår analyse, sier Sandaker-Nielsen.


6,7 prosent stryk i Bergen

Sykepleierutdanningene har fått beskjed om sine resultater, men det foreligger ingen nasjonal oversikt enda.

Petter Sætre har imidlertid forhørt seg om resultatet ved en annen skole: Høgskolen i Bergen.

- Strykprosenten blant heltidsstudentene var på 6,7 prosent. Det er et helt annet resultat enn ved min høgskole kan du si, sier han.


Ikke dumme studenter

- Hvorfor er det så store forskjeller?

- Godt spørsmål. For å finne ut det burde noen gå inn og sette undervisningsoppleggene ved de forskjellige skolene opp mot hverandre, sier han.

For en ting er han helt sikker på: Studentene i Telemark er ikke dummere enn studentene i Bergen.

- Skoler med høy strykprosent kan ikke skylde på at studentene er late eller dumme. Når forskjellene er så store, tyder det sterkt på at noen skolers undervisningopplegg er mer effektivt enn ved andre skolers, sier han.


SykepleiePluss

Selv sier Sætre at han ikke hadde klart anatomien uten hjelp fra nettsiden «SykepleiePluss». Den er blitt et kjærkomment hjelpemiddel for mange sykepleierstudenter, men det koster.

- Ideelt sett burde forelesningene ved høgskolene være gode nok til at du har sjans til å lære det du skal. Sånn er det dessverre ikke alle steder, sier han.

Sætre er klar over at å være student, innebærer at man selv må ta ansvar for egen læring.

- Jeg synes likevel det blir for enkelt når lærere sier du må lese mer. Klart vi skal lese, men jo bedre forelesninger som holdes, jo bedre notater får man, og det fører til at det man leser også er bedre. Jeg håper lærere går litt i seg selv etter dette og ser på læringsopplegget de har og om det kan gjøres bedre, sier han.


Samme grad, ulik utdanning

- Er du fortsatt positiv til nasjonale eksamener?

- Ja, helt klart. Jeg skulle gjerne sett at det var nasjonale eksamener i alle fag. Da hadde vi sikret at alle sykepleierstudenter var prøvd ut i det samme. Slik det er i dag har sykepleiere samme grad, men vi har ulik utdanning, sier han.

LES OGSÅ:

- Nerver i høyspenn

- Spente på resultatet

Studentene i Telemark er ikke dummere enn studentene i Bergen.
Petter Sætre, sykepleierstudent

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse