fbpx Vil «avskilte» sykehjem Hopp til hovedinnhold

Vil «avskilte» sykehjem

Berit Støre Brinchmann

- Hvorfor er det slik at sykehjem kan bryte loven uten at det får konsekvenser? undrer Berit Støre Brinchmann.

Rådet for sykepleieetikk fikk nylig en sak på bordet om et sykehjem som hadde hatt tilsynsmyndighetene på besøk.

- Sykehjemmet fikk avvik, men fikk ikke pålegg om å lukke det innen en frist, sier medlem av Rådet for sykepleieetikk, Berit Støre Brinchmann.

- Hvorfor kan sykehjem bryte loven uten at det får konsekvenser? undrer hun.

Feilparkering

Brinchmann trekker frem følgende sammenligninger: Dersom du feilparkerer, får du bot. Kjører du en bil som ikke er i stand, blir den avskiltet.

- Når sykehjem bryter loven får det ikke alltid konsekvenser. Jeg forstår ikke hvorfor vi tillater det når det gjelder tryggheten for våre eldste og sykeste innbyggere, sier hun.

Vil ha avskilting

Brinchmann vil at også sykehjem skal bli «avskiltet» dersom de bryter loven og ikke endrer praksis.

- Lovbrudd må få konsekvenser, sier hun.

- Det skjer vel at avvik resulterer i bøter?

- Ja, det skjer noen ganger, men du får alltid bot hvis du feilparkerer, sier hun.

Bortkastet

Brinchmann mener at sykepleiere må bli tøffere.

- Vi må tørre å gi beskjed når tjenesten ikke er bra nok. Det er en del av vårt ansvar som helsepersonell og en del av vårt samfunnsoppdrag.

Hun skjønner at noen er redd for å melde etter å ha hørt hvilke konsekvenser andre varslere har opplevd.

- Det går an å melde inn saker til Rådet for sykepleieetikk. Det er en mildere form for varsling som ingen kan bli straffet for. Hadde jeg vært leder for noen som varslet, ville jeg blitt stolt, sier hun.

Bør ha god margin

Lovverket setter en grense for hva som er akseptabel tjeneste. Brytes den, brytes loven.

- Ligger man rett over denne grensen, skal det lite til før tjenestene blir uforsvarlige. Juss og etikk er ikke det samme. Skal man drive etisk sykepleie, bør man ligge godt over «lovlighets-streken», mener Brinchmann.

Løsninger

- Så hva er løsningen?

- Kanskje staten skal overta ansvaret for sykehjemmene. Da øker i hvertfall sjansen for at tjenestene blir mer likeverdige, uavhengig av hvilken kommune man bor i, sier hun.

- Tror du noen prinsippielt er uenig med deg i at lovbrudd bør få konsekvenser?

Brinchmann tar en tenkepause før hun svarer:

- Nei, men det gjør det egentlig enda mer uforståelig at vi tillater det, sier hun.

Ta kontakt med oss

Brinchmann oppfordrer sykepleiere til å bruke Rådet for sykepleieetikk.

- Jeg er opptatt av at Rådet for sykepleieetikk ikke skal være en «prateklubb», men et råd som får utrettet noe som gir bedre praksis. For å få det til er det viktig at sykepleiere bringer saker til oss, eller til de klinisk etiske komiteene som finnes ute i kommuner og sykehus, sier hun.

Fylkesmennene følger opp

Assisterende direktør i Helsetilsynet, Heidi Merete Rudi, sier at når det gjennomføres tilsyn og lovbrudd oppdages, så følger fylkesmannen opp inntil forholdene er brakt i orden.

- I henhold til rutinene vil de krav og frister fylkesmannen setter til oppfølgingen fremgå av det brevet som fylkesmannen sender når endelig rapport fra tilsynet oversendes - ikke i selve tilsynsrapporten, sier Rudi.

Tar tid

Hun legger til at det ofte tar noe tid fra lovbrudd er avdekket, og til at til forholdene er rettet.

- Fylkesmannen skal følge opp at det legges en plan for å rette opp, og at planen følges.

Rudi sier at Helsetilsynets erfaring er at de fleste påpekte lovbrudd, rettes opp.

- Dersom virksomheten ikke retter opp, kan Fylkesmannen sende saken til Statens helsetilsyn som kan ilegge pålegg, sier hun.

- Vi må tørre å gi beskjed når tjenesten ikke er bra nok. Det er en del av vårt ansvar som helsepersonell og en del av vårt samfunnsoppdrag.
Berit Støre Brinchmann

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse