fbpx - Spente på resultatet Hopp til hovedinnhold
Nasjonale deleksamener:

- Spente på resultatet

Mia Andresen

17. desember skal sykepleierstudenter over hele landet delta i den første nasjonale deleksamen. Studentleder Mia Andresen er spent på resualtatet.

17. desember gjennomføres den første nasjonale deleksamenen i anatomi, fysiologi og biokjemi ved 15 universiteter og høgskoler over hele landet.

- Sykepleierstudenter som nå er ferdig med sitt første semester skal være med, sier NSFs studentleder, Mia Andresen.

Det nytter

Det er en fornøyd studentleder Sykepleien snakker med.

- Dette er noe NSF Student har jobbet for å få til over mange år. Derfor er det ikke bare jeg, men også mange av lederne før meg som skal ha æren for at nasjonale deleksamner nå gjennomføres, sier Andresen.

Hun mener dette er et tegn på at kontinuitet i studentarbeid nytter - selv om studentlederene stort sett bare sitter i vervet ett år.

- Dette viser at NSF Student får politisk gjennomslag for viktige studentpolitiske saker, sier hun.

Begynte i 2011

I 2011 begynte NSF Student for alvor å presse på for å få gjennomslag for at det skulle holdes nasjonale deleksamener i sykepleie. Da var det Anna Mohn Sneve (leder) og Eivind Sogn (nestleder) som var topplederne i NSF Student. De klarte ikke å få gjennomslag i sin periode, men leverte stafettpinnen videre.

Kine Bentzen var studentleder i 2012. I hennes periode laget NSF Student en pilot og gjennomførte nasjonale deleksamner som en frivillig ordning.  Resultatene fra prøvene fikk store medieoppslag, og var gjenstand for debatt.

En seier for pasientene

- Hva tenker du om at nasjonale deleksamener gjennomføres?

- Jeg synes det er veldig positivt at regjeringen har tatt grep og gjennomfører nasjonale prøver. Det var en gledens dag da nyheten kom, sier tidligere studentleder, Kine Bentzen.

NSF Student har brukt mye tid og ressurser på å få dette til.

- Nå når jeg er jobber som sykepleier, ser jeg hvor viktig det er med de narturvitenskaplige kunnskapene ute i praksis, sier hun.

Bentzen mener deleksamenen også er en seier for pasientene.

- Å teste at sykepleierstudenter har lik kompetanse uansett hvor de utdannes, er god kvalitetssikring. Jeg er veldig fornøyd og stolt, sier hun.

Bentzen håper imidlertid at studentene gjør det bedre på denne eksamenen enn den piloten hun selv var med på å gjennomføre.

- Kunnskapsdepartementet har gjort en god jobb i å lage testen. Det at den er obligatorisk er også positivt.

Kine Bentzen

- Kjempebra!

I 2013 var det Stian Aasoldsen som var leder for studentene.

- Hva tenker du om at prøvene gjennomføres?

- Det er klart jeg synes det er kjempebra! Det er bra for faget og for utdanningene. Jeg var den lederen som la forslaget frem for departementet i sin tid. Etter at jeg var ferdig utdannet, har jeg ikke fulgt med på prosessen - naturlig nok- men har fått med meg at det nå skal gjennomføres. Det sier noe om den stemmen NSF Student har, sier han.

Stian Østbakken Ravn Aasoldsen

Spent

Mia Andresen sier det er en stund til resultatene fra eksamnenen ligger på bordet.

- Det tar de vanlige tre ukene før sensuren foreligger. Så skal det være anledning til å klage og eventuelt gjennomføre konteeksamen og så skal det gjennomføres enevaluering, sier hun.

- Så når kan vi forvente at evalueringen er klar?

- Jeg regner med at i månedskiftet februar/mars, vil vi vite mer om resultatene, sier hun.

Andresen innrømmer at hun er spent på resultatet.

God og gammeldags

Eksamenen skal gjennomføres på god, gammeldags skoleksamensvis - og på papir.

- NSF Student har jobbet for å få til en digital løsning, men i første runde vil det blir på "gamle-måten", sier hun.

Fra digitale prøver til papir

Høgskolen i Telemark er en av sykepleierutdanningen som skal gjennomføre de nasjonale deleksamenene. Petter Sætre er fylkesrepresentant i NSF Student og skal være med på anatomieksamenen.

- Hvordan skal prøvene gjennomføres hos dere?

- I fjor gjennomførte utdanningen anatomieksamen digitalt, så at vi går tilbake til papir, er en liten nedtur, sier han.

Sætre synes det er positivt med nasjonale deleksamener, men ser rom for forbedringer.

- De forskjellige skolene har ulikt opplegg. Både når det gjelder gjennomføringen av prøvene og undervisningsopplegget i utdanningen, sier han.

Sætre tror det kan gjøre at det være vanskelig å sammenligne resultatene.

Petter Sætre

- Burde være helt likt

Sætre er opptatt av at utdanningene burde være lagt opp på en slik måte at det ikke spilte noen rolle hvor i landet man tok sykepleierutdanningen.

- I dag er det store varasjoner på hvordan forelesninger og prøver er lagt opp. Utdanningene burde sikre at alle lærte det samme og har likt opplegg. Det nytter ikke bare med en lik prøve. Det sier ikke nødvendigvis så mye om læringsopplegget i utdanningene, sier Sætre.

- Er du nervøs?

- Klart det, er alltid nervøs før eksamen. Når jeg ser at oppleggene fra skole til skole er ulikt, blir jeg kanskje litt ekstra nervøs, sier han.

LES OGSÅ:

- Det var dette vi fryktet

Å kvalitetssikre sykepleierstudenter

Vil kreve 3 i matte, norsk og engelsk

Det er ikke bare jeg, men også mange av lederne før meg, som skal ha æren for at nasjonale deleksamner gjennomføres
Mia Andresen

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse