fbpx NSF har fått et yngre forbundsstyre Hopp til hovedinnhold

NSF har fått et yngre forbunds­styre

Lill Sverresdatter Larsen (t.v.), Torbjørn Solberg og Silje Naustvik
STEMMESANKERE: Lill Sverresdatter Larsen (t.v.), Torbjørn Solberg og Silje Naustvik var de mest populære medlemskandidatene.. De vil fornye, men har respekt for forgjengerne. – Dette er en stafett, mener de. Foto: Marit Fonn

Her er medlemmene i forbundsstyret som fikk flest stemmer. Alle er nye.

Fire av seks medlemmer i forbundsstyret er nye, og dermed er styret forynget.

Landsmøtet fulgte delvis nominasjonskomiteens innstilling da medlemmene i forbundsstyret til Norsk Sykepleierforbund (NSF) ble valgt.

De som fikk flest stemmer, er Torbjørn Solberg, Lill Sverresdatter Larsen og Silje Naustvik, med henholdsvis 174, 170 og 156 stemmer.

Les om medlemskandidatene

Les om valget av de tre NSF-lederne


Vil framstiller sykepleierne som eksperter

- Vil det merkes at de fleste forbundsstyremedlemmene er nye og yngre?

- Jeg tror det, sier Silje Naustvik, som er delegat fra Oslo.

Hun er 32 år.

- Vi er opptatt av politikk og hvordan NSF skal påvirke, og hvordan NSF vil framstille sykepleierne. Vi vil ta plass med selvfølgelighet.

- Hvordan bør man framstille sykepleiere?

- Slik også landsmøtet har vært opptatt av: vi må snakke om sykepleiere som eksperter, og ta en selvfølgelig rolle i samfunnsdebatten, sier Naustvik.


Vil at alle skal skjønne budskapet

Lill Sverresdatter Larsen representerer Troms og er 36 år.

- Først og fremst handler det om synlighet, både internt og ved økt informasjon ut, sier hun.

- Vi mener at alle medlemmer skal skjønne hva forbundsledelsen mener. For eksempel at faglig forsvarlighet også innebærer omsorgsfull hjelp.


Vil ha mange allianser

Torbjørn Solberg er fra Sør-Trøndelag og er 52 år.

- Vi må ut i samfunnet og knytte kontakter. Vi eier vår del av sannheten, men samfunnet kjenner ikke oss.

- Hvem vil du knytte allianser med?

- Med alle som er opptatt av helsepolitikk i Norge. For eksempel ordførere.

Solberg føyer til:

- Arbeidstid handler om å beholde arbeidskraft, og er mer enn tid på jobb. Arbeidstid og hviletid handler om pasientsikkerhet.


Vil ha kjønnsnøytrale titler

Larsen: - Vi er unge, og det betyr at vi har et annet nettverk, blant politikere og andre.

Naustvik: - Og det gjenspeiler organisasjonen.

Solberg: - Nå er vi to menn i forbundsstyret.

(I forrige periode var Kai Øivind Brenden eneste hane i kurven.)

Og alle tre er for kjønnsnøytrale titler. Som for eksempel kan erstatte «helsesøster» og «jordmor», et tema som har oppildnet deltakerne på årets landsmøte.


Det nye styret

Her er forbundsstyret som skal utøve NSFs politikk de neste fire årene:

NSFs forbundsstyre 2015-2019
Foto: Marit Fonn
  • Leder; Eli Gunhild By (gjenvalg)
  • Nestleder: Solveig Bratseth (gjenvalg)
  • 2. nestleder: Karen Bjøro (gjenvalg)

Medlemmer:

  • Torbjørn Solberg
  • Lill Sverresdatter Larsen
  • Silje Naustvik
  • Kai Øivind Brenden (gjenvalg)
  • Anne Margrethe Haukås (gjenvalg)
  • Kirsten Brubakk

1. varamedlem:

  • Marianne Sæhle

 

Vi må snakke om sykepleiere som eksperter

Silje Naustvik, nyvalgt forbundsstyremedlem
Les også: