fbpx Heier på minoritetssykepleiere Hopp til hovedinnhold

Heier på minoritets­sykepleiere

Line Orlund, fylkesleder i Oslo
Line Orlund ser stadig flere aktive sykepleiere med minoritetsbakgrunn. – Aldri har så mange vært på arbeidstidskurs i Oslo før, sier fylkeslederen i Oslo.

– Det er veldig viktig å heie fram sykepleiere med minoritetsbakgrunn, sier Line Orlund, som er fylkesleder i Norsk Sykepleierforbund (NSF) i Oslo.

Sykepleierforbundet er blendahvitt. Dette sa Akhenaton de Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering da han så listen over dem som stilte til valg på Sykepleierforbundets landsmøte i november.


Flest i Oslo

– De Leon tar opp en viktig problemstilling, sier fylkesleder Orlund.

Oslo er stedet i Norge med størst andel minoritetssykepleiere. I mange år har Orlund vært leder i forum for flerkulturelle sykepleiere.

– Jeg mener selvfølgelig at de skal delta på landsmøter og i andre fora i NSF.

Hun påpeker at i Oslo-delegasjonen som skulle på årets landsmøte hadde to av tjue delegater minoritetsbakgrunn. Men like før landsmøtet måtte begge to trekke seg på grunn av sykdom.


Rekordmange på kurs

Line Orlund er optimistisk med tanke på framtiden:

– Jeg tror vi vil se en større bredde i tillitsvalgtapparatet og et større mangfold på neste landsmøte om fire år.

Hun viser til at stadig flere deltar på tillitsvalgtopplæring:

– På arbeidstidskurset vi hadde i høst, var over halvparten minoritetsspråklige. Det har aldri vært så mange før

– Kanskje de også kommer i forbundsstyret?

– Vi har knalldyktige tillitsvalgte som jeg fint ser for meg kjempe om plassene i forbundsstyret, men man skal alltid velge de beste. Men mange kan være med og ønske seg inn i forbundsledelsen.


Hva er egentlig flerkulturell?

Orlund synes at begrepet flerkulturell eller minoritet ikke alltid er så lett å definere.

– Flerkulturelle er ingen ensartet gruppe. Én kan ha bodd i Norge bare et par år og streve med språket, mens en annen med tilsynelatende minoritetsbakgrunn er tredjegenerasjonsnordmann.

Akkurat hvor mange tillitsvalgte som har minoritetsbakgrunn, er derfor vanskelig å tallfeste.

– Men det er flere og flere tillitsvalgte med bakgrunn som ikke er norsk. Og det er viktig at de som har et morsmål som ikke er norsk, støttes og oppmuntres til å delta i en organisasjon som viser at den gjerne vil ha dem med.


– Språket er barrieren

– Hva er det største hinderet for å få alle med?

– Det er først og fremst en språkbarriere. Mange tenker de må kunne perfekt norsk før de kan bli tillitsvalgt. De tenker det ofte i større grad selv enn det norske gjør. Dette har vi jobbet mye med, sier Orlund.

– Men det er klart at sykepleiere som har hatt kort botid i Norge, kan ha nok med å bli kjent med det norske helsevesenet, og ikke har så mye overskudd til å være tillitsvalgt.


– Asiater skryter ikke av seg selv

Orlund mener NSF Oslo bør tilby ekstra hjelp til sykepleiere som er nye i Norge:

– Det er for eksempel fortsatt slik at ikke alle får uttelling for ansienniteten de har fra hjemlandet.

Ikke alle klarer å kjempe like hardt for seg selv:

– Særlig asiater er ikke så flinke til å skryte av seg selv, og det merker vi godt i forhandlingssituasjoner. Som tillitsvalgt må du tørre å gå i kampen. For en del minoritetssykepleiere er det en terskel som det er vanskelig å stige over.


– Vi må snakke om forskjellene

Orlund understreker at det er forskjell på utøvelsen av sykepleie i ulike deler av verden. Et eksempel er holdninger til psykisk utviklingshemmede.

– Disse forskjellene må vi tørre å snakke om. Å unngå de problemstillingene er det dummeste vi gjør. Det er også viktig at de som vil bli tillitsvalgte, må kvalifisere seg på samme måte som alle andre.

Hun er helt enig med Akhenaton de Leon, som er mot å kvotere minoriteter for å få dem inn i styrer og stell.


– Må kunne kommunisere med pasientene

– Hvor flerkulturell er sykepleierstanden i Oslo nå?

– De siste ti årene har vi heldigvis fått veldig mange med minoritetsbakgrunn som har hjulpet hovedstaden ut av en vanskelig bemanningssituasjon i helsevesenet.

Utfordringen blir særlig å lære norsk:

– Her var landsmøtet i 2007 veldig klar: Sykepleiere må kunne kommunisere godt med pasientene for at vi skal kunne kalle det god sykepleie, sier Line Orlund.


– NSF diskriminerer ikke

– Etter ti års karriere som tillitsvalgt ser jeg ikke at NSF er diskriminerende, sier Arshad Mahmood.

Han har vært hovedtillitsvalgt, men er nå tillitsvalgt i bydel Stovner.

Han mener det er åpne, demokratiske prosesser i NSF.

Arshad Mahmood, sykepleier og tillitsvalgt

Mahmoodanslår at 30-40 prosent av sykepleierne i bydelen har minoritetsbakgrunn. To av seks tillitsvalgte har det samme.

– De som vil, har anledning til å komme seg fram. Men de må vise at de har kvalifikasjoner. De bør forstå hvordan NSF er bygd opp og hva NSF står for, og de må kunne stå på i aktuelle saker som gjelder alle medlemmer, sier Mahmood, som kom fra Pakistan til Norge som 19-åring i 1985.

Han tror det likevel kan være forskjeller ute på arbeidsstedene, også når de ansetter personer:

– Noen minoriteter tør ikke å vise seg fram selv om de har kvalifikasjoner.

Og de blir heller ikke oppmuntret til å ta rollen som tillitsvalgt.


Liker å være tillitsvalgt

Selv er Mahmood fornøyd med kursingen og oppfølgingen han har fått.

– Kunne du tenke deg å sitte i forbundsstyret?

– Jeg tror ikke det foreløpig. Jeg er ikke i den posisjonen ennå. Det går an å prøve, men nå prioriterer jeg annerledes. 

For tiden er det krevende nok å ha full jobb, familie og verv som tillitsvalgt, synes han.

– Men jeg tenker det er interessant å være tillitsvalgt. Det vil jeg være så lenge jeg har tillit, sier Arshad Mahmood.


– Vi har en jobb å gjøre

NSF-leder Eli Gunhild By tar kritikken fra Akhenaton de Leon i Organisasjonen mot offentlig diskriminering til seg:

– Her har vi en jobb å gjøre, både internt ved ansettelser i NSF. Vi må bevisst rekruttere blant flerkulturelle sykepleiere, sier NSF-leder Eli Gunhild By.

– Også til forbundsstyret?

– De skal selvfølgelig også representeres i sentrale verv i organisasjonen.

– Det kan se ut som det er en lang vei å gå?

– Vi vet at flere flerkulturelle har vært tillitsvalgte og falt av etter hvert. Slik er det for alle tillitsvalgte. Men vi må satse spesielt på dem.

– Kan kvotering være en metode for å få flere minoritetssykepleiere inn i NSF-verv?

– Jeg vet ikke om det er veien å gå. I hvert fall ikke i første omgang. Men hvis vi ikke får det til ellers, kan det være noe å vurdere, sier By.

LES OGSÅ:

Sykepleierforbunder er blendahvitt

– Alle har bagasje

Det nye styret i Sykepleierforbundet

Flerkulturelle sykepleiere
 Jeg vil være tillitsvalgt så lenge jeg har tillit.
Arshad Mahmood, sykepleier
Vi må bevisst rekruttere blant flerkulturelle sykepleiere.
Eli Gunhild By, NSF-leder

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse