fbpx Kandidater til forbundsstyret Hopp til hovedinnhold

Kandidater til forbundsstyret

Bildet viser kandsmøtet 2011

Det er 15 medlemskandidater til forbundsstyret, hvorav seks skal velges som medlemmer og seks skal velges som vara. Fem av kandidatene er "gamle travere" og har sittet en eller flere perioder, resten er nykommere:


Gamle travere:

Rigmor Føske Johnsen

Rigmor Føske Johnsen

Fylke: Vestfold
Alder: 65
Stilling: Pensjonert og vikar som praksislærer ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold. Er også student ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold i geriatrisk vurderingskompetanse.

Vært med i forbundsstyret siden 2004 og er også vara for styreleder Karen L. Bjøro i International Competence Center Tanga AS. I tillegg er hun styreleder i St. Olavs Borettslag

Foreslått av: NSF Vestfold

Forslagsstiller sier: Meget dyktig styremedlem, stor grad av legitimitet. Kunnskapsrik, engasjert, hardt arbeidende, alltid forberedt og evner å se hele organisasjonen. Hun har et bredt interessefelt som omfatter det meste av det NSF arbeider med.

Toril O. Fjørtoft 

Toril O. Fjørtoft

Fylke: Sogn og Fjordane
Alder: 61
Stilling: Lektor ved Høgskulen i Sogn og Fjordane hvor hun også er tillitsvalgt.

Vært med i forbundsstyret siden 2011 og er også styremedlem i NSF Sogn og Fjordane

Foreslått av: Oddgeir Lunde

Forslagsstiller sier: Hun har kunnskap om utdanning og høyskolesektoren. Videre representerer hun kontinuitet i forbundsstyret.

Anne Margrethe Haukås 

Anne Margrethe Haukås

Fylke:  Rogaland
Alder: 39
Stilling: Leder for akuttjenesten og helsesøstertjenesten i Karmøy kommune

Vært med i forbundsstyret siden 2011

Foreslått av: NSF Rogaland

Forslagsstiller sier: Hun er en dyktig og fremoverlent NSF-politiker. Uredd og konstruktiv med bred arbeidserfaring fra både sykehus og kommune.

Hilde Skauen Ranum 

Hilde Skauen Ranum

Fylke: Østfold
Alder: 49
Stilling: Sjefsykepleier i etat for medisinske tjenester, Fredrikstad kommune

Vært med i forbundsstyret siden 2011

Foreslått av: NSF Østfold

Forslagsstiller sier: Hun har lang erfaring som HTV i kommunen og representant i NSFs fylkesstyre. Kjenner både kommunen og NSF godt.

Kai Øivind Brenden 

Kai Øyvind Brenden

Fylke: Akershus
Alder: 39
Stilling: Sykepleier ved Medisinsk klinikk, Akershus Universitetssykehus

Vært med i forbundsstyret siden 2011, og er også ansattrepresentant og foretakstillitsvalgt ved Ahus.

Foreslått av: NSF Akershus

Forslagsstiller sier: Han har politiske egenskaper og kan tenke overordnet og strategisk. Har tidligere vært med i kommunepolitikken for Høyre. Godt forberedt til møter og lojal mot vedtak. Er tydelig i konflikter med arbeidsgiver. Samarbeider godt og er konstruktiv i diskusjoner.

Nykommere:

Lill Sverresdatter Larsen 

Lill Sverresdatter Larsen

Fylke: Troms
Alder: 36
Stilling: Stipendiat ved Universitetet i Tromsø, tidligere blant annet prosjektkoordinator for NSFs 100-årsjubileum.

Er også styremedlem i Heksekunst AS

Foreslått av: NSF Troms

Forslagsstiller sier:  Et realt kinderegg; kunnskapsrik, nytenkende og med stor arbeidskapasitet. Både visjonær og i stand til å gjøre ideer om til konkreter. En diamant i vår organisasjon - sterk, solid og verdifull.

Lill Karin Kråkøy 

Lill Karin Kråkøy

Fylke: Finnmark
Alder: 47
Stilling: Intensivsykepleier ved akuttmedisinsk klinikk ved Finnmarksykehuset, Hammerfest.

Er også nestleder i NSF Finnmark og hovedtillitsvalgt ved sykehuset.

Foreslått av: Finnmarkssykehusets FTV og HTV

Forslagsstiller sier: Viser stort engasjement og har svært god innsikt i NSF som organisasjon. Hun har hatt mange verv i NSF og har gjennomført arbeidslivsstudiet i Bergen i 2009. Hun er godt kjent med nordnorske forhold, og de spesielle utfordringer det medfører å leve her.

Ingunn Karlsen 

Ingunn Karlsen

Fylke:  Troms
Alder:  57
Stilling: Lektor ved Nordkjosbotn videregående skole

Er også tillitsvalgt ved skolen og meddommer i Troms tingrett

Foreslått av: NSF Troms

Forslagsstiller sier: Hun er en jordnær fagperson og har et godt innblikk i hva som kreves av sykepleiere i distriktsnorge. Hun har lang erfaring som sykepleier, leder og lærer og er opptatt av å løfte kompetansen hos sykepleiere i små og store kommuner. 

Kirsten Brubakk 

Kirsten Brubakk

Fylke:  Østfold
Alder: 49
Stilling: Konserntillitsvalgt for Unio i Helse Sør- Øst.

Foreslått av: NSF Østfold

Forslagsstiller sier:  Hun har solid erfaring med styrearbeid. Det kan også være nyttig for NSFs forbundsstyre. Hun har gjennom mange år frontet NSFs politikk og fremmet sykepleie. Hun er uredd og har et stort nettverk.

 

Malin Bergseth 

Malin Bergseth

Fylke: Oppland
Alder: 35
Stilling: Sykepleier i Gran kommune hvor hun også er hovedtillitsvalgt.

Foreslått av: Fylkesleder i NSF Oppland

Forslagsstiller sier:  Hun er målbevisst og politisk engasjert, noe som resulterer i både leserbrev og kontakt med kommunepolitikere. Er tydelig og modig. Stiller spørsmål og «går foran». Samtidig evner hun å lytte og spørre etter råd.

 

Marianne Sæhle 

Marianne Sæhle

Fylke: Hordaland
Alder:  49
Stilling: Psykiatrisk sykepleier ved divisjon for psykisk helsevern i Helse Bergen.

Er også engasjert politisk i SV.

Foreslått av: NSF Hordaland

Forslagsstiller sier:  Hun har lang og bred erfaring fra styrearbeid innen sykepleie og politikk. Hun er tydelig og ryddig samt glad og interessert i organisasjonsarbeid. Lett å samarbeide med og svært positiv.

 

Silje Naustvik 

Silje Naustvik

Fylke: Hedmark
Alder: 31
Stilling: Sykepleier ved Presterudsenteret i Hamar kommune

Er også masterstudent i styring og ledelse ved Høgskolen i Oslo og Akershus.

Foreslått av: NSF Hedmark og NSF Oslo

Forslagsstiller sier:  Hun var erfaren politiker (SV) i Hedmark da hun i 2011 ble fylkesleder i Oslo. Ledet forhandlingsutvalget ved to tariffoppgjør som nestleder i Unio, Oslo kommune. Hun har politisk teft, ser raskt dilemmaer og problemstillinger det er viktig å ta fatt i. Uredd og taktisk.

 

Siri Elisabeth Meyer 

Siri Elisabeth Meyer

Fylke: Buskerud
Alder: 54
Stilling: Lektor ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold

Er også styremedlem hos NSF Buskerud og NSF Faggruppe for geriatri og demens i Buskerud 

Foreslått av: NSF Buskerud

Forslagsstiller sier: Hun har lang tillitsvalgt- og styreerfaring fra NSF. Kommer lett i kontakt med folk, er glad i diskusjoner og faglig engasjement. Er veldig opptatt av kommunehelsetjenesten, kvalitet og faglig forsvarlighet. Er ærlig, direkte og velformulert. Tenker overordnet og politisk. 

 

Stian Østbakken Ravn Aasoldsen 

Stian Østbakken Ravn Aasoldsen

Fylke: Telemark
Alder: 31
Stilling: Sykepleier Sykehuset Telemark

Er også nestleder i NSF Telemark

Foreslått av: NSF Telemark

Forslagsstiller sier: Han vil kunne representere de nyutdannede sykepleierne i forbundsstyret. Han er ung og dynamisk, stødig og reflektert. Han kjenner organisasjonen godt og er flink til å omsette NSFs politikk fra teori til praksis.

 

Torbjørn Solberg 

Torbjørn Solberg

Fylke: Sør-Trøndelag
Alder: 52
Stilling: Frikjøpt tillitsvalgt i Trondheim kommune

Er også leder i Flatås idrettslag og styremedlem i Flatås natteravn

Foreslått av: Bente Soltvedt Leversen, Tor Erlend Nordhuus, Anja Gitter, Anita Karin Torgersen, Jostein Storsæter, HTV Trondheim kommune, HTV Karmøy kommune

Forslagsstiller sier: Han har politisk teft. Er tydelig, modig, synlig og engasjert. Har lang og bred organisasjonserfaring innenfor NSF, politikk (SV), media og idrett. Han vil løfte fram erfaringer fra grunnplanet på kommunenivå som vil være med på å utvikle NSF som organisasjon.

Flere landsmøtesaker fra Sykepleien finner du her

Fakta om forbundsstyret

Les mer om alle kandidatene her

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse