fbpx Trenger menn i fremtiden Hopp til hovedinnhold

Trenger menn i fremtiden

Bilde av forsker Runar Bakken.

Blir sykepleieryrket mer attraktivt for menn, øker rekrutteringsmulighetene til det dobbelte.

Om like mange menn som kvinner ville bli sykepleiere her i landet, ville det utvilsom hatt en effekt på bemanningssituasjonen.

Les mer:Tror kvaliteten blir dårligere

Riktignok skaper antall studieplasser sine begrensninger, men med flere søkere til plassene som faktisk er tilgjengelig, ville opptakskravene skjerpes og gjennomføringsprosenten sannsynligvis øke fra dagens 60 prosent. Dette selv om frafallet i dag er større blant de mannlige studentene.

Stabile tall

Tross økt likestilling på mange felt her i landet, er det relativt få menn som velger å satse på sykepleieryrket, og kjønnsbalansen har holdt seg påfallende stabil de siste tiårene.

Ifølge tall fra Database for statistikk om høgre utdanning, var andelen menn blant ferdig utdannete sykepleiere her i landet 9 prosent i 2003. Ti år senere, i 2013, var andelen uforandret.

Les mer:Skoleelever vil bli advokater, ikke sykepleiere

Menn og omsorg

Helseforsker Runar Bakken er dosent ved Høgskolen i Telemark, og står blant annet bak utgivelser som «Mann i ingenmannsland: et essay om menn og omsorg, hjemme og ute», «Modermordet: om sykepleie, kjønn og kultur» og «Englevakt: rekruttering til en eldreomsorg i krise».

– Tidligere, frem til 1970-tallet, var menn og omsorg to nærmest uforenlige størrelser, uansett om det var snakk om den direkte omsorgen for egne barn, eller den profesjonelle omsorgen som eksempelvis sykepleie, sier Bakken.

– I dag er menn og omsorg, for eksempelvis egne barn, ikke lenger en uforenlig motsetning. Menn tar i økende grad ansvar innenfor den private svære. Spørsmålet blir derfor: Hva skal til for at det omsorgsansvaret de utviser for egne barn, skal kunne profesjonaliseres innenfor sykepleieyrket?

Lønn og arbeidsvilkår har skylda

Bakken mener den lave andelen menn innen sykepleieryrket, skyldes lønns- og arbeidsvilkår, heller enn holdninger.

– For eksempel utstrakt bruk av deltidsstillinger, lav grunnbemanning. Sekundært er arbeidsmiljøet, som over tiår er utviklet av kvinner innenfor en kontekst av kapasitets- og kompetansekrise, noe som verken fremmer rekrutteringen av menn eller kvinner.

Les mer:

Tema: Eldreomsorg 2035

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse