fbpx Sykepleien Forskning nr. 2/2015 Hopp til hovedinnhold

Sykepleien Forskning nr. 2/2015

2015; 10 (2)

Rus og vold hos alvorlig psykisk syke menn.
Les PDF-utgave (pdf, 4.59 MB)

Leder: Forskning er internasjonal 

Innspill:

Jan Grue: Kampen for sykdomstilværelsen

Kari Hanne Gjeilo: Master til pasientens beste 

 

Oppsummert forskning:

Cochrane:

Individuell behandlings- og oppfølgingsplan kan gi større tro på egen mestring

Mestringstiltak for personer med kols

Forskningsnytt:

Håndtering av uønskete teknologimedierte forstyrrelser i et sykehus

En studie av innvandrerkvinner med langtids sykefravær

Ortogeriatrisk omsorg til pasienter med lårhalsbrudd

 

Forskningsartikler:

Bruk av spesifikke rusmidler gir økt risiko for voldsutøvelse hos menn med alvorlige psykiske lidelser. Av Kristian Bachmann, Roar Fosse og Stål Bjørkly

En overdose er ikke en overdose: Sykepleieres erfaringer med overdosedødsfall i Oslo. Av Stian Biong

Kommentar: Vi har alltid tid. Av Jan Erik Skjølås

Operasjonssykepleierens vurdering av egen kompetanse i forhold til arbeidskrav. Av Astrid Wevling, Thor-David Halstensen og Inger Signe Johansson

Kommentar: Gjenkjennelig kunnskap. Av Stein Ove Danielsen

Liverpool care pathway: Personalets erfaringer i to norske sykehus. Av Grethe Skorpen Iversen og Dagny Faksvåg Haugen

Bruk av hud-mot-hud-kontakt i norske nyfødt intensivavdelinger. Av Ingrid Ulveseter Lode, Randi Dovland Andersen og Mats Eriksson

Kommentar: Synliggjør forskjeller. Av Laila Kristoffersen

Pasienters medvirkning i postoperativ smertebehandling ved hofte- og kneprotesekirurgi. Av Aud Karin Hjelpdahl Sjøveian og Marit Leegaard

Kommentar: Smertelindring er utfordrende. Av Karianne Grønsleth

Norske sykepleiere i første verdenskrig. Av Jorunn Mathisen

Essay: Kan smerte defineres?Av Finn Nortvedt

Forskning i praksis

Forskerintervju

Nytt og nyttig:

Brukermedvirkning i sykepleie. Av Gro jamtvedt og Monica W. Nordtvedt

 

Flere utgaver
Annonse
Annonse