fbpx Forskning er internasjonalt Hopp til hovedinnhold

Forskning er internasjonalt

Forskning skal være kumulativ, altså bygge på tidligere forskning innen samme område. Derfor er vi avhengige av å bygge relasjoner med andre forskere og forsk-ningsinstitusjoner nasjonalt og internasjonalt. Tildeling av eksterne forskningsmidler kommer ofte som et resultat av å ha deltatt i en robust forskergruppe med deltakere fra flere land med felles forskningsområde.
Sykepleieforskere må reise ut i verden og møte andre som forsker på det samme området. Du kan for eksempel møte dem ved en forskningsposter på en konferanse. Andre har startet fruktbare samarbeidsprosjekter ved å sende en e-post til korresponderende forfatter av en artikkel. Alt internasjonalt samarbeid handler om å bygge relasjoner, nettverk og god kommunikasjon. Språk kan være en utfordring, men som regel klarer de fleste å snakke sammen på engelsk. Likevel er det viktig å få bekreftet at du har forstått hva samtalepartneren sier, og være klar over at i mange kulturer foretrekker de å redde ansikt fremfor å innrømme at de ikke forstår. Det siste krever at du har kunnskap om både din egen og de andres kultur. Deltakelse på kulturelle arrangementer under en kongress kan faktisk bidra til større innsikt og bedre samarbeid på sikt.
Internasjonalt samarbeid fordrer at forskningen er tilgjengelig og derfor må den publiseres internasjonalt. Sykepleien Forskning har valgt å publisere på norsk, og det skal vi fortsette med. Alle forsk-ningsartiklene har imidlertid et engelsk sammendrag og søkeord som har gjort det mulig å bli indeksert i CINAHL. Vi har også ambisjoner om å bli indeksert i PubMed. Da må vi sannsynligvis åpne for oversettelser av artiklene til engelsk og at artikkelen blir publisert både på engelsk og norsk på våre nettsider ved utgivelsesdato slik de gjør i Tidsskrift for Den norske legeforening. Dette kan gi norsk sykepleieforskning et større nedslagsfelt og gjøre norske sykepleieforskere til mer attraktive samarbeidspartnere internasjonalt. 
God tur!

Sykepleieforskere må reise ut i verden og møte andre som forsker på det samme området.
Marit Leegaard

0 Kommentarer

Annonse
Annonse