fbpx Vi har alltid tid Hopp til hovedinnhold

Vi har alltid tid

Overdoseteamet har god erfaring med å bruke overdosen som et springbrett til å hjelpe.

Artikkelen er god, og samsvarer godt med hvordan overdoseteamet i Trondheim kommune jobber. Det å kunne gripe tak i situasjonen, finne ut hvorfor overdosen skjedde, bygge relasjon og skape håp for en framtid pasienten selv ønsker, er grunnleggende for vårt arbeid. Ved å etablere kontakt med oppfølgere og spesialisthelsetjenesten, skape gode relasjoner til samarbeidspartnere, ønsker vi at pasienten blir ivaretatt på best mulig måte. Og vi mener det virker. Trondheim kommune har færrest overdosedødsfall i forhold til folketall i Norge.
Alle overdoser meldt inn til 113, som skjer i Trondheim kommune, skal overdoseteamet i Trondheim kommune få informasjon om. Når overdosen skjer, rykker overdoseteamet ut med to ansatte – alltid sykepleiere. Stort sett kommer ambulansetjenesten først og får satt i gang livreddende førstehjelp. I noen tilfeller ankommer overdoseteamet først, og da har vi alltid med naloxon for å kunne ha mulighet til å få i gang respirasjonen til pasienten. Men det settes ikke naloxon før det er absolutt nødvendig.
Når pasienten overlever, motiveres hun eller han alltid til å bli med inn til sykehuset. Både for generell helsesjekk, men også muligheten for innleggelse og videre behandling i rusbehandling eller opphold på vårt krisetilbud «Utsikten» – en plass der pasientene kan få slappe av og komme til hektene igjen. De fleste gangene ønsker ikke pasienten å bli med inn til sykehuset. Dersom overdosen har dødelig utgang, følger overdoseteamet opp de som var tilstede under overdosen og pårørende over så lang tid de impliserte selv ønsker.
Overdoseteamet griper alltid tak i situasjonen som er oppstått. Da blir både den som har tatt overdose, samt de andre tilstede, tatt vare på. Vi finner ut hvorfor overdosen skjedde; var det et uhell? Parasuicid? Miks med andre stoffer? Sterkt dop? Tap av nære personer? Livshendelser? Feildosering? Ut ifra gitte opplysninger følges pasienten og de andre opp med inngående samtaler og omsorg. Vi er alltid på pasientens side, og ønsker å hjelpe. Vi viser respekt og omsorg gjennom innlevelse og at vi bryr oss. Det er pasientens opplevelse og ønsker som blir ivaretatt, samtidig som vi gjør pasienten oppmerksom på at han har fått en ny sjanse. Å bruke overdosesituasjonen som et springbrett til videre behandling, enten i LAR eller rusfrie behandlingsopplegg så vel som relasjonsbygger, har vi gode erfaringer med. Vi har alltid tid. Tid til å hjelpe i en krisesituasjon. Inngående og gode samtaler virker også overdoseforebyggende.

Når pasienten overlever, motiveres hun eller han alltid til å bli med inn til sykehuset.
Jan Erik Skjølås

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse