fbpx Helsesøster fire dager i uken Hopp til hovedinnhold

Helsesøster fire dager i uken

Bildet viser Kristin Tronstad ute i skolegården på Ila skole.

Barna på Ila barneskole i Oslo kan regne med å treffe helsesøster når de har behov for henne.

– Jeg merker stor forskjell fra da jeg var en halv dag her og der, sier Kristin Tronstad, helsesøster på Ila barneskole midt i Oslo.

– Jeg sier mindre nei når elever trenger meg.

Fra fire til en

Da hun begynte i bydel St. Hanshaugen for tre år siden, jobbet hun på tre skoler og hjalp til på en fjerde.

Dette skoleåret har hun vært på Ila tre dager i uken, fra høsten har hun hundre prosent stilling her. Det innebærer at hun er til stede fire dager i uken. Den femte dagen er satt av til administrasjon.

– Med tre dager i uken har jeg hatt noen avvik, men tror jeg skal slippe avvik med fire dager, sier hun.

Styrket skolehelsetjenesten

– Det blir en mer tilregnelig tjeneste når helsesøster er mer til stede, mener bydelsoverlege Ingunn Cecilie Haakerud.

– Det er vanskelig for barn å holde styr på om helsesøster er der mandag, tirsdag eller onsdag.

Hun sier bydelen har hatt særlig oppmerksomhet på skolehelsetjenesten de siste tre-fire årene.

– Tjenesten hadde ikke nok ressurser og måtte styrkes, sier hun.

Skal følge normtall

Målet er at alle skolene skal følge Helsedirektoratets normtall for helsesøstre, og ifølge Haakerud er bydelen på god vei.

Normtall er en matematisk utregning av hva som skal til for at helsesøster skal utføre faste oppgaver som for eksempel vaksinering, tilbud om drop-in og møter.

I mars vedtok også bystyret at hele byen skal følge normtallene i løpet av skoleåret 2016/2017.

Bedre enn de fleste

Ifølge Kristin Waldum-Grevbo, leder i Landsgruppen av helsesøstre, er Helsedirektoratets normtall 1 helsesøster på 300 elever.

På Ila skole er det fra høsten litt i overkant av 400 elever.

– Det er et stykke opp til anbefalt nivå, påpeker hun.

– Fra mindre kartlegginger i Oslos bydeler og fra de 10 største byene i Norge vet vi at særlig barneskolene de fleste steder ligger langt under normtall, sier hun.

– Men Ila skole er bedre enn de fleste andre.

Fast møtedag

Bydelsoverlege Ingunn Cecilie Haakerud mener det er en fordel at tjenesten har organisert seg slik at helsesøstrene på skolen har en fast, felles administrasjonsdag. Da møtes de i bydelsadministrasjonen.

– Da treffes vi og får mulighet til å utvikle tjenesten, sier hun.

– Dessuten blir alle møter lagt til denne dagen. Det betyr at elever slipper å bli møtt med lapp på døren om at helsesøster er i møte de dagene hun skal være på skolen. 

Morgenrush

På Ila sitter Kristin Tronstad med åpen dør. Hun er opptatt av at elever skal ha mulighet til å stikke innom og forteller at pågangen er stor om morgenen og i friminuttene.

– Særlig mandag morgen, da er det noen som trenger å tømme seg etter helgen, sier hun.

Også lærere kommer innom, for å konferere eller be Tronstad ta en prat med elever de er bekymret for.

Prioriterer å undervise

– Nå har jeg mulighet til å følge opp mer, presiserer Tronstad.

– Og jeg kan være mer ute i klassene. Å møte elever en-til-en er viktig, men da mister jeg også mange. Derfor prioriterer jeg å undervise, for da når jeg alle.

Hun har nettopp hatt et opplegg om psykisk helse for fjerde trinn.

– Jeg mener det er en god måte å drive forebyggende helsearbeid på.

I skolegården

Hun prioriterer også å være ute i friminuttene en gang iblant.

– Som helsesøster er det lett å bli litt usynlig, men jeg vil elevene skal vite hvem jeg er og at de kan komme til meg om det er noe.

Les også:– Liten økning i stor satsning

Jeg sier mindre nei når elever trenger meg.
Kristin Tronstad

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse