fbpx Vi har en moderne arbeidsmiljølov! Hopp til hovedinnhold

Vi har en moderne arbeidsmiljølov!

Det Norge trenger er en moderne arbeidsgiverpolitikk. Det gjelder særlig offentlig sektor. Og det kan regjeringen gjøre noe med, skriver Karen Brasetvik.

Det har stormet rundt regjeringens forslag til endringer av Arbeidsmiljøloven. Og det med rette. For er regjeringens forslag om utvidelse av normalarbeidsdagen og økt bruk av midlertidige ansettelser løsningen på helsevesenets utfordringer? Er enda lengre vakter det som skal til for å redusere det høye sykefraværet i en sektor der mange ansatte ikke makter å jobbe full stilling? 

Som leder for nær 5000 sykepleiere i Østfold har jeg liten tro på det regjeringen kaller modernisering av Arbeidsmiljøloven. Å styrke arbeidsgivers styringsrett og svekke vernebestemmelsene for ansatte kan neppe kalles modernisering. Heller er det et gufs fra fortiden. Kampen om 8-timers dag og rett til fast ansettelse er viktige rettigheter arbeidstakerorganisasjonene har kjempet frem og som har blitt lov- og tariffestet i Norge. Når det gjelder bruk av midlertidig ansettelser, har den vært så utbredt, at tidligere regjeringer har måttet skjerpe loven og gi de midlertidig ansatte lovhjemlet rett til fast ansettelse etter fire år i diverse vikariater. Vi trenger ikke flere midlertidige ansettelser.

Høyres Ingjerd Schou mener at de mange lovbruddene i sykehusene er bevis på at loven er umoderne og derfor må endres. Det er en underlig logikk. Er det er slik at når lovbrudd begås, er det loven som er feil? Må fartsgrensene økes, fordi folk til stadighet bryter dem?

Mange lovbrudd skyldes mangel på sykepleiere. Slik var det også i 2001. Da ble Sykehuset Østfold dømt for brudd på Arbeidsmiljøloven. Aktiviteten var høyere enn det man hadde bemanning til. Mange sykepleiere hadde jobbet ulovlig mye.

Selv om sykepleiermangel er en av de største utfordringene sykehus og kommuner har, har ikke myndighetene noen plan for hvordan man skal sikre helsetjenesten nok tilgang på den etterspurte kompetansen. NSF etterspør derfor en rekrutteringsplan for sykepleiere og en offensiv arbeidsgiverpolitikk som gjør det mer attraktivt å jobbe i offentlig sektor.

Sykepleiere har ingen 8 - 4 jobb. Vi trengs på jobb i sykehus, sykehjem og i hjemmesykepleie døgnet rundt - hele året. Forskning viser at turnusarbeid er helseskadelig. Og jo lengre vakter, desto større fare for at feil kan oppstå. Etter 8 timer på vakt øker faren for at man kan gjøre feil med 50 prosent. Derfor må vi sørge for gode turnuser som reduserer risikoen for skader mest mulig. Gode arbeidstidsordninger er sykepleiernes "vernesko". 

Turnusarbeidere jobber etter unntaksbestemmelsene i Arbeidsmiljøloven. Hver dag gir tillitsvalgte dispensasjoner på lengre vakter og kortere hviletid enn de 11 timene loven krever. Over 90 prosent av landets arbeidsgivere opplever at det er lett å få til avtale med fagforeningene. Og samarbeid gir gode ordninger. Det viser en fersk rapport fra Arbeidsdepartementet.

NSF har vært raus med å gi sin tilslutning til å prøve ut alternative turnuser. Ved Gressvik sykehjem har man prøvd ut 13-timers vakter. De ansatte ga klar tilbakemelding på at dette maktet de ikke. Ordningen ble avviklet da prøveperioden gikk ut. I Halden kommune har man også prøvd ut 13-timersvakter. Her var erfaringene noe forskjellige; for noen passet det, men ikke for andre. Da kommunen erfarte at ordningen var dyrere enn ordinær drift, ble den avviklet.

"Den norske modellen" som handler om samarbeidet mellom myndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjonene, har vært suksesskriteriet i norsk arbeidsliv. Denne balansen er nå i ferd med å forrykkes. Mer makt til arbeidsgiverne er regjeringens politikk. 

Vi skjønner at regjeringen vil sette spor etter seg. Men de foreslåtte endringene i Arbeidsmiljøloven er et blindspor. Vi oppfordrer heller regjeringen til å komme på skinnene igjen og markere seg som den regjeringen som satser på en offensiv og moderne arbeidsgiverpolitikk, der samarbeid mellom partene står i fokus.

LES: Hovedtillitsvalgt Kenneth Sandmo Grip sitt innspill: Modernisering? 

LES:Anne-Kari Brattens innspill om frisk kompetanse og arbeidsgivers behov

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse