fbpx Forebyggende arbeid kan øke kondombruk Hopp til hovedinnhold

Forebyggende arbeid kan øke kondombruk

Vi trenger mer kunnskap om hvilke strategier som kan øke ungdommers motivasjon for å bruke kondom.

Mjølhus og medforfattere har undersøkt 16-åringers erfaringer med bruk av kondom, og deres planer om bruk av kondom ved neste samleie. Når det gjelder å lykkes med forebygging innen fagfeltet ungdom og seksuell- og reproduktiv helse, har økt kondombruk en vesentlig verdi. I denne studien kommer forfatterne med konkrete forslag til hvordan man kan få flere ungdommer til å bruke kondom.

Det er velkjent at samleie uten kondom kan føre til både uønsket graviditet og smitte av seksuelt overførbare infeksjoner. Det vi vet mindre om, er hva som skal til for at ungdom skal velge å bruke kondom. I studien vises det til tidligere studier (blant annet Myklestad) der det framkommer flere ulike årsaker til ungdommens manglende kondombruk. Men i denne studien har de kun gitt ungdommene to alternativer som skulle graderes – i hvor stor grad de syntes at det å bruke kondom ville ødelegge stemningen, eller være flaut. Likevel har de fått fram et interessant funn; at de ungdommene som allerede hadde hatt samleie uten kondom, rapporterte at det var fra litt til svært sannsynlig at de heller ikke kom til å benytte det ved neste samleie. Det hadde vært veldig interessant å vite mer om årsakene til dette, noe denne studien dessverre ikke gir svar på. Dette funnet gir likevel informasjon til oss som jobber med ungdom og kondombruk; man kan anta at ungdom som allerede har debutert uten kondom vil trenge en annen type informasjon for å øke motivasjon til framtidig kondombruk. 

All kunnskap som kan føre til en bedre strategi for forebyggende arbeid, er viktig. Vi som arbeider innenfor feltet er ikke bortskjemte på studier som kan vise oss hvilke virkemidler som kan fungere eller hva som kan ha effekt.

Forebyggende arbeid blant ungdom innenfor seksuell- og reproduktiv helse, er et fagfelt bestående av tre lavt prioriterte områder. Forebyggende arbeid har generelt en lav status innen helsetjenesten og de bevilgende myndigheter. Ungdomshelse er ikke et eget fagområde, selv om ungdom ofte ikke kan plasseres verken innen barnemedisin eller voksenmedisin. Og seksuell- og reproduktiv helse er et tabuområde. Dette mener jeg er bakgrunnen for at det forskes lite og blir gjort så få studier innen fagfeltet.

Studien ble gjennomført våren 2012, og referansene er fra 2012 eller tidligere. To studier fortatt etter dette tidspunktet, viser at både debutalder går opp (NOVA rapport Ung i Oslo 2012) og at ungdom er mer positiv til kondombruk (RFSUs «Sex og kondom og sånn» fra 2013). Også salget av kondomer er økende, og både antall tenåringsaborter og tilfeller av klamydia har vist nedgang de siste to årene. Vi velger å tro at forebyggende arbeid har effekt.

Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse
Annonse
Annonse