fbpx Viktig informasjon må også gis muntlig Hopp til hovedinnhold

Viktig informasjon må også gis muntlig

Ved å gå gjennom skriftlig informasjon sammen med pasienten kan sykepleier få innblikk i om teksten blir forstått.

Gabrielsen og Lundetræ beskriver i sin studie hvilken avgjørende betydning helserelaterte leseferdigheter kan ha for forståelse av skriftlig helseinformasjon. Funnene viser at enkelte kan gå glipp av viktig informasjon om egen helse på grunn av svake leseferdigheter.

Studien viser at det er store nivåforskjeller på helserelatert leseferdighet mellom ulike grupper av den norske voksenbefolkningen. Den eldste aldersgruppen (56+) og personer født i ikke-vestlige land er to grupper som skiller seg ut og har svake gjennomsnittsresultater. Dette er nyttig informasjon i møtet med pasienten, men også ved valg av høringsgrupper når nye informasjonsbrosjyrer utarbeides.

Ved utarbeidelse av pasientinformasjon om smertebehandling etter hjemkomst, har vi selv erfart viktigheten av tilbakemelding fra ulike grupper som pasienter og brukerrepresentanter. Dette fordi de kan belyse om tekst, utforming og design formidler den tiltenkte informasjonen på en god og forståelig måte. Uttrykk og forklaringer som vi synes og tror er selvsagte er ikke alltid like selvsagte for andre. Artikkelen har gjort meg mer bevisst på sammensetningen av denne gruppen, noe vi kan dra nytte av når nye informasjonsskriv skal utarbeides og nye høringsgrupper etableres.

Ifølge artikkelen er det av betydning at voksne er i stand til å stille relevante spørsmål til helsepersonell på ulike nivåer. I en hektisk hverdag er utfordringen å fange opp de pasientene som kanskje ikke er i stand til å stille de relevante spørsmålene. Møtet med pasienten på en dagkirurgisk avdeling er kort. Jeg erfarer at pasienten ikke alltid vet hva han skal spørre om og at mange av spørsmålene dukker opp når pasienten har kommet hjem. 

Artikkelen belyser betydningen av at helsepersonell er bevisste på at gode leseferdigheter ikke er en selvfølge og at viktig informasjon også må formidles muntlig. Ved å gå gjennom den skriftlige informasjonen sammen med pasienten kan sykepleier få oversikt over om informasjonen er forstått. I tillegg gir dette anledning til å gi ekstra hjelp til de med nedsatt leseferdighet. Uklarheter og spørsmål kan bli fanget opp før de reiser fra avdelingen. Det er likevel positivt at mange sykehus ringer sine dagkirurgiske pasienter dagen etter operasjonen. Det gir en mulighet til å gjenta informasjonen og gjøre greie for uklarheter etter hjemkomst. Kanskje er dette ekstra viktig og betydningsfullt for de med lave helserelaterte leseferdigheter.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.