fbpx Sykepleieforskning skaper synergi Hopp til hovedinnhold

Sykepleieforskning skaper synergi

Sykepleieforskning må være en integrert del av virksomheten i arbeid med å forbedre kvaliteten på helsetjenestene.

Hva gjør egentlig en studiesykepleier? I dette nummeret av Sykepleien Forskning presenterer vi en undersøkelse av studiesykepleiere. Dette er sykepleiere som deltar aktivt i gjennomføring av medisinsk og helsefaglig forskning på egen arbeidsplass. Undersøkelsen ble gjennomført ved tre universitetssykehus i Norge. Forskerne fant over 80 sykepleiere som deltok i forskningsarbeider.

Forskning som sykepleiere driver i sin kliniske virksomhet skaper mange positive ringvirkninger. Disse kan gå upåaktet hen hvis man ikke ser etter dem. God forskning tar utgangspunkt i en spørrende holdning til egen praksis, for eksempel spørsmål om hvilke problemer pasientene egentlig har og hvordan disse problemene kan løses på en best mulig måte. Svarene finnes i en dialog mellom helsearbeidernes erfaringer og gjennomgang av eksisterende forskning. I denne tilegner forskeren seg ny kompetanse om pasientnære problemstillinger.

Klinisk forskning er komplisert og krever at kollegaer fra egen og andre profesjoner involveres, samt personer med forskerkompetanse og faglige ledere. Dersom forskningen skal kartlegge forekomst av, for eksempel risiko for underernæring, fall eller trykksår, trenger helsearbeiderne som skal gjennomføre datainnsamlingen opplæring i hvordan disse fenomenene skal observeres og klassifiseres. Selv om helsearbeiderne har relevante kunnskaper og ferdigheter trengs det kvalitetssikring for at observasjonene skal være gyldige. Samtidig vil denne aktiviteten ofte være direkte anvendbar i utøvelse av sykepleie. Dermed bidrar også forskningsaktiviteten til tilegnelse av nye ferdigheter og kvalitetssikring. Forskningsdeltakelse kan med andre ord skape positive ringvirkninger gjennom faglig engasjement og økt oppmerksomhet i arbeidsmiljøet for pasientnære problemstillinger.

Hvis helsetjenesten skal videreutvikle kunnskapsbasert praksis, må ledere og politikere ikke bare se forskning som en utgift, men erkjenne både egenverdien i forskning på eget arbeidsfelt og de positive ringvirkninger som denne forskningen skaper.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.