fbpx Trenger individuell tilpasning Hopp til hovedinnhold

Trenger individuell tilpasning

Informasjon til kvinner før forebyggende operasjoner, og tiltak i etterkant, kan bli bedre.

I denne kvalitative studien, er kvinner i familier med forhøyet risiko for eggstokkreft intervjua etter gjennomgått forebyggende operasjon. Forfatterne beskriver en stor bredde i kvinnenes tanker og erfaringer, og gledelig nok er det flere av kvinnene som sier at behandlinga ikke har hatt negativ effekt på parforhold og livskvalitet. Kvinner som fjerner eggstokker, skal bruke hormonsubstitusjon fram til cirka 50 års alder, og Mæland finner at noen opplever usikkerhet og behov for tilpasning av denne behandlinga. Vi opplever i vår genetiske praksis at de fleste som får vite om en forhøyet risiko for arvelig eggstokkreft, gjør de valgene som sikrer overlevelse og god prognose. Valget er enklest for dem som får vite at de har en påvist genfeil. Mæland har intervuja 14 kvinner med antatt forhøyet risiko for eggstokkreft, men der det ikke er påvist genfeil i BRCA1 eller BRCA2. Det er vår erfaring at det er vanskeligere for disse å akseptere ooforektomi, siden det er usikkert om det er nødvendig å gjøre det. En pasient som har gjennomgått kreftbehandling kan i ettertid ha helseplager og redusert livskvalitet som et resultat av terapien. På tilsvarende måte kan kvinner med høy risiko for kreft, som behandles forebyggende, ha bivirkninger av behandlinga. Heldigvis viser både denne og andre studier at mange ikke har slike plager, og vi skal være forsiktige med å svartmale situasjonen for de som trenger forebyggende behandling. Samtidig må leger, genetiske veiledere og andre være villige til å lytte til de som trenger ekstra hjelp for eksempel til å få hormonene i balanse. Men det er også klart at det er mer enn hormoner som avgjør om parforhold fungerer godt, og samtale med sexolog etter ooforektomi er innført som tilbud ved enkelte sykehus. I forbindelse med genetisk veiledning anbefaler vi kvinnene å diskutere effekt av hormonbortfall med gynekologen som skal utføre inngrepet. Vi oppfordrer også til at de finner en gynekolog eller interessert allmennlege som kan hjelpe dem med å finne fram til en hormonsubstitusjon som fungerer best mulig. Individuell tilpasning er ofte nødvendig. Vi vet fra mangeårig praksis at forebyggende fjerning av eggstokker tolereres godt av de fleste kvinner med forhøyet risiko for eggstokkreft. Det er likevel bra med påminnelse om at informasjon før inngrepet og tilbudet til kvinnene etterpå, kan bli enda bedre.

OSLO 1972: Streik blir den ventede sykepleier-reaksjon på statsminister Trygve Brattclis tilbud til Sykepleieraksjonen 1972. Han vil ikke imøtekomme sykepleiernes krav om tre lønnsklassers opprykk, men vil bl. a. foreslå skattepolitiske tiltak. Her aksjonskomiteen f.v. Anne-Lise Bergenheim, Bjørg Wendelborg, Aud Vinje, Christine Thorstensen, Eva Heyerdahl og Anne-Marie Grøygaard, som holder uravsteming pr. telefon til landets sykehus. det er ventet at de ikke vil godta dette. Foto: Vidar Knai / NTB / Scanpi

Sykepleiens historiske arkiv

Sykepleien har dekket sykepleiernes hverdag helt siden 1912.

Finn ditt gullkorn blant 90 000 sider.