fbpx Jobber for bedre psykisk helse i fengsel Hopp til hovedinnhold

Jobber for bedre psykisk helse i fengsel

Den psykiske helsen er dårligere blant innsatte i norske fengsler enn ellers i befolkningen. Det vil kommunehelsetjenesten i Vadsø gjøre noe med.

Marit Nordstrand er prosjektkoordinator for et tiltak rettet mot innsatte og deres psykiske helse. Hun er psykiatrisk sykepleier ansatt ved Vadsø fengsel og jobber 50 prosent av tiden med dette prosjektet.

- Hovedpoenget er å se på den psykiske helsen blant de innsatte; kartlegge denne og finne ut hva vi kan gjøre for å bedre den.

 

Gjelder fengsler i Nord

Prosjektet omfatter nordnorske fengsler, som ifølge Nordstrand har svært varierende ressurser til rådighet når det gjelder psykisk helse.

- Tre av seks fengsler i Nord-Norge har bare en sykepleier tilknyttet fengselet. Det er generelt få sykepleiere ansatt i fengselshelsetjenesten, påpeker Nordstrand.

- Hittil har jeg besøkt to fengsler, ett i Bodø og ett i Trondheim. I Bodø fengsel har spesialisthelsetjenesten bare vært sporadisk inne de siste fem årene, mens Trondheim fengsel ligger like ved Brøset kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri. Og nyter godt av det.

 

Geografiske forskjeller

- Mener du at fengslenes geografiske beliggenhet har betydning for ressursene?

- Vi vet ikke sikkert, det er en av de tingene vi ønsker å finne ut av. Foreløpig har jeg jo bare besøkt to fengsler, men jeg tror at beliggenheten har noe å si for tilgang på helsetiltak.

Nordstrand bekrefter at både den fysiske og psykiske helsen til de innsatte er dårligere enn blant den øvrige befolkningen. Hun mener bruken av medikamenter blant de innsatte øker og tror dette handler om at man i fengsel har begrensede midler til å hjelpe de som blir syke.

 

Begrensede midler

- Selv et menneske som i utgangspunktet er friskt vil nok merke det på psyken å bli satt i fengsel. Omstendighetene ved fengselet er svært spesielle og gjør det også vanskelig å sette inn tiltak som kan gjøre folk friskere. Det er ikke rom for å anbefale folk å ta en tur i skogen eller en ridetur, selv om det sannsynligvis ville hjulpet. Alle tiltakene må skje innenfor lukkede dører.

Et annet viktig mål med prosjektet er å bygge opp nettverket mellom helsepersonell i fengsler.

- Vi er få om noen ved hvert fengsel, og savnet etter faglig diskusjoner og veiledning er stort.

Nordstrand understreker at prosjektet nyter godt av samarbeidet med Brøset kompetansesenter. Hun ser fram til det første av tre arbeidsseminarer som arrangeres som ett ledd i prosjektet, 23.-24. november i Tromsø.

 

 

 

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse