fbpx Bekymret for lav sykepleierbemanning Hopp til hovedinnhold

Bekymret for lav sykepleierbemanning

15 av 45 fengsler mener de har for få sykepleierstillinger i forhold til behovet.

 I en rapport fra fengslene til Helsedirektoratet, er det flere som er bekymret for forholdet mellom behov og bemanning, spesielt i forhold til antallet sykepleiere.

15 av 45 fengsler mener de har for få sykepleiere. Syv fengsler mener de har for få leger, og ett fengsel mener de har behov for fysioterapeuter.

Åtte fengsler er bekymret over tilbudet fra spesialisthelsetjenesten i forhold til psykiatri og tilgang til psykologer. Bare halvparten av fengslene hadde i 2007 inngått avtale med DPS eller med en psykiatrisk sykehusavdeling. Helseog omsorgsdepartementet pålegger helseforetakene å ha samarbeidsavtaler omkring psykiatriske problemstillinger.

I 2007 var det ifølge rapporten vel 80 sykepleieårsverk i fengselshelsetjenesten. Samme år hadde fengslene til sammen plass til 3029 innsatte.

«Innslaget av sykepleiere med spesialkompetanse i psykiatrisk sykepleie er svært begrenset og tilbudet fra psykiatere og psykologer ikke tilstrekkelig», skriver Helsedirektoratet i rapporten, og konkluderer med at bekymringsmeldingene fra fengselshelsetjenestene må tas på alvor.

To år etter bekymringsmeldingene medgir divisjonsdirektør Jon Hilmar Iversen at situasjonen er den samme:

- Dette er fortsatt situasjonen når det gjelder tilbudet om psykisk helsehjelp og psykisk helsevern i fengslene, sier han.

- Det er viktig at kommunene og helseforetakene sørger for at den veksten i helsetilbudet som Opptrappingsplanen for psykisk helse har medvirket til også kommer innsatte i fengsel til gode. Tilbudet må styrkes og opprettholdes selv om selve Opptrappingsplanen er avsluttet og pengene nå går via rammene til kommunene og helseforetakene, sier Iversen.

- Mange innsatte i fengsel trenger psykisk helsehjelp både fra kommunen og fra spesialisthelsetjenesten, derfor er det viktig å få til gode samhandlingsavtaler om et helhetlig tilbud i fengselet og gjøre det mulig å komme til poliklinikk og sykehus når det trengs, sier han.

0 Kommentarer

Helse bak murene Forrige artikkel Jobber for bedre psykisk helse i fengsel Neste artikkel