fbpx Jobber med saken Hopp til hovedinnhold

Jobber med saken

Egne avdelinger for de sykeste innsatte - det kan bli virkeligheten om noen år.

Justisdepartementet har satt ned en arbeidsgruppe som skal se på behovet og muligheten for å etablere såkalte ressursavdelinger for de  dårligst fungerende innsatte i norske fengsler.

 

Avdeling inne i fengselet

Arbeidsgruppa leverer ikke rapport til departementet før 1. november, men etter det Sykepleien kjenner til, vil gruppa anbefale at det etableres egne fengselsavdelinger for innsatte med psykisk sykdom og alvorlige personlighetsavvik.  Farlige innsatte med alvorlige, psykiske lidelser, psykiske utviklingshemmede som fungerer dårlig i fengsel, suicidale innsatte, innsatte med paranoid beredskap og innsatte som blir psykotiske av å være i fengsel, men som klarer å takle dette i psykiatriske avdelinger - dette  er, etter det Sykepleien erfarer, eksempler på  grupper dette soningstilbudet kan bli aktuelt  for.

Tanken er at disse avdelingene skal ligge på fengselsområdet.

 

Størst behov på Østlandet

Arbeidsgruppa har foretatt en kartlegging for å få oversikt over hvor mange innsatte som i dag er for syke til å fungere i et fengsel, men som likevel er tilregnelige. Dette tallet er foreløpig ikke klart, men arbeidsgruppa vil sannsynligvis konkludere med at behovet for ressursavdelinger er størst på Østlandet, og at det kan være aktuelt også i fengslene i større byer som Trondheim og Bergen.

0 Kommentarer

Innsendte kommentarer kvalitetssikres før publisering. Kvalitetssikringen skjer i vanlig arbeidstid.

Ledige stillinger

Alle ledige stillinger
Kjøp annonse